Samverkansprogrammet inom bränslebaserad el- och värmeproduktion (SEBRA)

Energimyndigheten och Energiforsk utlyser cirka 45 miljoner kronor inom Samverkansprogrammet bränslebaserad el- och värmeproduktion (SEBRA). I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden. Sista ansökningsdag är 26 september 2016.

Sista dag för ansökan 2016-09-26
Utlysta medel ca 45 miljoner kronor

Programmets syfte är att bidra till resurs- och kostnadseffektiv omvandling av biobränslen och avfall till el och värme med minimal miljöpåverkan. Programmet har fokus på utmaningar i produktionsanläggningar där behov att implementera nya tekniker och metoder finns på kort sikt, men även projekt med högre potential på längre sikt inkluderas i programmet. Programmet är huvudsakligen inriktat på biobränsle och avfallsbaserad el- och värmeproduktionsanläggningar större än 1 megawatt värme.

Utlysningen riktar sig till alla aktörer med kompetens inom området och kan vara institutioner vid högskolor och universitet, institut samt företag.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 december 2016 och som längst pågå till 31 december 2019.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av: