Sök stöd för att genomföra ditt EU-projekt

Du som blivit inbjuden att skriva kontrakt för ett ännu ej startat EU-projekt kan söka finansiering för genomförandet. EU-projektet ska vara ett projekt inom Horisont 2020, EU:s kol- och stålforskningsfond eller LIFE. 

Sista dag för ansökan 2020-06-18
Utlysta medel cirka 15 miljoner kronor

EU-projekt inom Energimyndighetens verksamhetsområde kan få stöd

EU-projektet ska bidra till att något eller några av följande mål kan uppnås:

 • uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatmål
 • energirelaterade miljöpolitiska mål
 • förutsättningar för tillväxt och export
 • omställning av det svenska energisystemet.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka, till exempel:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolor
 • institut
 • icke-vinstdrivande organisationer.  

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i september 2020. Projektet kan starta tidigast det datum som EU-projektet startar och pågå fram till och med det datum som EU-projektet slutar (längst till och med 31 december 2023).

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Du som ansöker ska även bifoga:

 • den ansökan som lämnats in till relevant EU-program,
 • bekräftelse på att EU-projektet bjudits in att skriva kontrakt med EU-kommissionen/beslutande myndighet.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet