Sök stöd för doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem

Du som forskar och vill verka som doktorandhandledare i tvärvetenskapliga sammanhang är välkommen att söka stöd för doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem.

Sista dag för ansökan 2020-02-04 23:59
Utlysta medel 50 miljoner kronor

Projekten som samlar flera doktorandarbeten från olika discipliner kan få stöd

I den här utlysningen vill vi nå seniora forskare som vill ta fram ny kunskap om de komplexa samspelen och samtidigt bidra till kompetensförsöjning inom energsystemområdet.

Projektansökan ska utgöras av två till tre doktorandtjänster för fyra års studier. Projekten ska bestå av doktorander med hemvist inom

  • samhällsvetenskapliga/ humanistiska forskningsdiscipliner och
  • naturvetenskapliga/tekniska forskningsområden.

Även forskare och doktorander med tvärvetenskaplig hemvist kan delta genom att samverka med forskare och doktorander från en kompletterande miljö. Dessutom ska deltagande handledare och doktorander ha sin hemvist på olika lärosäten. . Forskarskolans gemensamma kurser och aktiviteter koordineras av Samverkansforum.

Vem kan söka?

Det kan vara: 

  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska, tvärvetenskapliga och naturvetenskapliga discipliner
  • forskningsinstitut (kan söka endast i samverkan med lärosäten med examinationsrätt)

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i juni 2020. Projektet kan starta tidigast i juni 2020.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten och under ”Läs detta innan du söker”.

Om Forskarskolan Energisystem

Forskarskolan är en forskarutbildning inom energisystemområdet. Inom programmet skapas tvärvetenskaplig expertkompetens i form av individer som förstår samspelen i energisystemen och kan hantera flera perspektiv och komplexa samband. Det är doktoranderna som är det huvudsakliga värdet och resultatet från programmet. Dessa individer bidrar till förändring inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. På så sätt kan vi öka möjligheterna att styra energisystemens utveckling i riktning mot hållbara energisystem.

Informationsmöte om utlysningen via Skype

Under skypemötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

När?

  • Första tillfället är den 6 november 2019, kl 12:30-13:30.
  • Andra tillfället är den 5 december 2019, kl 10:00-11:00.

Var?

Informationsmötena kommer att hållas via Skype. För att ansluta till respektive skypemöte klicka på länkarna nedan.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet