Sök stöd för europeiska projekt som bidrar till en mer hållbar stadsutveckling

Nu kan du söka stöd inom ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) för att bygga europeiska konsortier som utforskar hur forskning och innovation inom urbana omställningsprocesser kan bidra till hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten och Formas utlyser tillsammans med Viable Cities cirka 28 miljoner kronor till svenska aktörer.

Sista dag för ansökan 2021-04-15 14:00
Så söker du

Projektskisser och fullständiga ansökningar ska skickas in till det elektroniska ansökningssystem, UDiManager. Mer information finns på JPI Urban Europe:s webbsida.

Projekten ska adressera urban omställningskapacitet genom projekt inom följande områden:

  • Urban cirkulär ekonomi
  • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
  • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

imageavmd.png

För att ha möjlighet att få stöd inom utlysningen måste det transnationella projektet uppfylla bland annat följande (se europeisk utlysningstext för fullständig information):

  • Varje projekt måste ha ett projektkonsortium med minst tre oberoende och godkända projektparter från minst tre länder som deltar i utlysningen.
  • Alla projekt ska involvera användare/intressenter i projekten och projekten ska beskriva i ansökan hur användare/intressenter involveras. Användare/