Sök stöd för forskning och innovation inom elektromobilitet

Har du, ert företag eller organisation en idé eller innovation som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn?

Sista dag för ansökan 2020-09-30 16:00
Tid för beslut november
Målgrupp
 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolor
 • forskningsinstitut
 • övriga aktörer

Regeringen gav 2018-07-12 Energimyndigheten i uppdrag att under år 2018–2023 stödja forskning och innovation av produkter och provmetoder inom elektromobilitet. Insatserna ska bidra till en snabbare utveckling av nya tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner, stärka kompetens och svensk konkurrenskraft inom dessa områden.

Under åren 2018–2020 har Energimyndigheten fördelat ca 14 MSEK inom uppdraget för bland annat genomförbarhetsstudier. Inför uppdragets sista tre år (2021–2023) utlyses nu cirka 80 MSEK i två omgångar enligt:

 • 2020 - utlysning nr 3 (Q3) ca 50 MSEK
 • 2021 – utlysning nr 4 (Q2) ca 30 MSEK

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om projekt som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn. Inom denna utlysning välkomnas särskilt ansökningar som rör forskning och innovation av:

 • Testmetodik- och testsystemutveckling samt modellering. För att elektromobilitetsområdet ska fortsätta att utvecklas framgångsrikt kommer fortsatt testning, modellering och experiment att vara nödvändiga. För att facilitera forskningen på området är därför utvecklingen av olika provmetoder och modeller en viktig faktor. Energimyndigheten efterfrågar därför projekt vars syfte är att utveckla testmetodik- och testsystem samt modellering inom elektromobilitets-området.

Utlysningen riktar sig till projekt inom exempelvis följande forskningsområden:

 • Elmaskiner
 • Elektrifierade drivlinor
 • Laddningsinfrastruktur
 • Kraftelektronik
 • Systemlösningar
 • Elektromobilitet i arktiskt klimat
 • Bränsleceller
 • Materialåtervinning
 • Miljösystemstudier
 • Batterier
 • Superkondensatorer

Insatserna kan även inkludera internationella samarbeten.

Projektet ska ha potential att bidra till följande effektmål:

 • Utsläppen av växthusgaser för inrikes transporter ska år 2030 vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.
 • År 2045 har Sverige inte några nettoutsläpp av växthusgaser. Därefter uppnås negativa utsläpp.
 • En samhälls-ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringsliv i hela landet.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolor
 • forskningsinstitut
 • övriga aktörer

Den första utlysningen stänger den 30 september 2020 och beslut om vilka projekt som beviljas stöd planeras i november 2020. Projekten kan starta tidigast 1 januari 2021. Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om Elektromobilitetsuppdraget

Regeringen gav 2018-07-12 Energimyndigheten i uppdrag att under år 2018–2023 stödja forskning och innovation av produkter och provmetoder inom elektromobilitet. Insatserna ska bidra till en snabbare utveckling av nya tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner, stärka kompetens och svensk konkurrenskraft inom dessa områden.

För framgångsrik verksamhet inom elektrifierade transporter är möjligheten till experiment, mätningar och modellering i laboratoriemiljö viktig. Utöver den satsning som redan gjorts för att skapa en sådan arena bedömer regeringen att även medel till forsknings- och innovationsinsatser inom elektromobilitet bör tillföras för att möjliggöra forskning och innovation i världsklass.
Uppdraget pågår mellan 2018-07-12 och 2023-12-31 och hade till en början en ram om 200 miljoner kronor något som senare reviderades till 115 miljoner kronor.

Detta är utlysning nr 3.

Informationsmöte via Skype

Under Skypemötet får ni mer information om uppdragets kommande två utlysningar samt ansökningsprocessen. Ni kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen.

När? Den 2 september 2020, klockan 13:00–15:00 via Skypelänk.

Anmäl ert intresse genom att mejla till Linda Rinaldo (se mejladress nedan). En länk till informationsmötet skickas ut dagen innan mötet till samtliga intresserade.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet