Sök stöd för forskning och innovation inom elektromobilitet

Har du, ert företag eller organisation en idé eller innovation som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn?

Sista dag för ansökan 2020-09-30 16:00
Tid för beslut Tidigast under november månad
Målgrupp
  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolor
  • forskningsinstitut
  • övriga aktörer

Regeringen gav 2018-07-12 Energimyndigheten i uppdrag att under år 2018–2023 stödja forskning och innovation av produkter och provmetoder inom elektromobilitet. Insatserna ska bidra till en snabbare utveckling av nya tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner, stärka kompetens och svensk konkurrenskraft inom dessa områden.

Under åren 2018–2020 har Energimyndigheten fördelat ca 14 MSEK inom uppdraget för bland annat genomförbarhetsstudier. Inför uppdragets sista tre år (2021–2023) utlyses nu cirka 80 MSEK i två omgångar enligt:

  • 2020 - utlysning nr 3 (Q3) ca 50 MSEK
  • 2021 – utlysning nr 4 (Q2) ca 30 MSEK

Energimyndigheten välkomnar ansökningar om projekt som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn. Inom denna utlysning välkomnas särskilt ansökningar som rör forskning och innovation av:

  • Testmetodik- och testsystemutveckling samt modellering. För att elektromobilitetsområdet ska fortsätta att utvecklas framgångsrikt kommer fortsatt testning, modellering och experiment att vara nödvändiga. För att facilitera forskningen på området är därför utvecklingen av olika provmetoder och modeller en viktig faktor. Energimyndigheten efterfrågar därför projekt vars syfte är att utveckla testmetodik- och testsystem samt modellering inom elektromobilitets-området.

Utlysningen riktar sig till projek