Sök stöd för forskning om Människa, Energisystem och Samhälle

Du som vill bidra med nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg som ska undersökas i praktiken och bidra till lärande och förändring i riktning mot hållbar energi för alla är välkommen att söka stöd. OBS: Sista ansökningsdag är ändrad till den 31 augusti 2022.

Sista dag för ansökan 2022-08-31
Utlysta medel Cirka 85 miljoner

Projekt som bidrar med nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg som undersöks i praktiken kan få stöd

I den här utlysningen välkomnar vi projekt som vågar föreslå nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg och undersöka dem i praktiken i syfte att skapa lärande och förändring.  Utlysningen inrymmer även studier som tittar på verkliga fall och praktiker som kan utgöra goda exempel och resultera i förslag på förbättringar. Utlysningen sker inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM). 

Energiomställningen är nära kopplad till minskning av de klimatrelaterade utsläppen. Klimatfrågan är akut och vi behöver hitta långsiktigt hållbara utvecklingsvägar för energisystemen. Energiomställningen ska genomföras på ett sätt som säkrar en långsiktig hållbar utveckling där ingen lämnas utanför. För att lyckas med omställning krävs andra, och kanske alternativa, idéer och sätt att organisera samhället på i framtiden. Sannolikt innebär det förändring av samhällets organisering, våra arbetssätt och vardagliga handlingar.

För lyckas med förändring krävs förståelse för de sammanhang som förändringarna ska genomföras i, oavsett om det handlar om institutioner, normer, värderingar eller infrastruktur som påverkar människors handlingsmönster.

Vem kan söka?

I projekten ska forskare och andra samhällsaktörer inklusive medborgare/användare samarbeta med varandra. Det innebär att du som forskare arbetar tillsammans med minst en, för projektet relevant, samhällsaktör eller användare under hela projektets genomförande. Detta ska vara tydligt beskrivet i ansökan och LOI (Letter of intent) för deltagande aktörer ska bifogas till ansökan.

Forskningsaktörer såväl som organisationer inom offentlig sektor, näringslivsaktörer och ideella organisationer kan medverka som deltagare i projekten. Projektledare och samordnande projektpart ska representera tvärvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv och forskningsmiljöer på:

  • Universitet
  • Högskola
  • Forskningsinstitut

Beslut om beviljade stöd

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i januari 2023. Projektet kan starta mellan 1 mars 2023 och 1 maj 2023 och kan pågå som längst till 31 december 2025. Projekt inom denna utlysning förväntas omfatta ca 2–7 miljoner kronor i beviljat stöd från Energimyndigheten, högsta tillåtna stöd är 9 miljoner kronor per projekt.

Informationsmöte via Teams

Energimyndigheten anordnade ett digitalt informationsmöte den 31 mars. På mötet informerade vi om utlysningen, ansökningsprocessen och granskningen av ansökningar.

Se presentationen från mötet under rubriken "Läs detta innan du söker".

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger. Observera att vi inte har möjlighet att besvara frågor under veckorna 26 - 31.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet