Anmälan informationsmöte utlysning MESAM

Energimyndigheten anordnar ett digitalt informationsmöte om utlysningen inom forskningsprogrammet MESAM 31 mars kl. 13.00–14.00. På mötet får du mer information om utlysningen, ansökningsprocessen och granskningen av ansökningar. Du kommer också kunna ställa frågor till oss om utlysningen. Anmäl dig senast 30 mars.