Sök stöd för internationella projekt som utvecklar framtidens solel

Vill du eller din organisation vara med och utveckla innovativa lösningar för solel? Nu kan du söka bidrag för internationella samarbetsprojekt.

Sista dag för ansökan 2020-01-29 16:00
Utlysta medel 8 miljoner kronor

Projekt som bidrar till att utveckla framtidens solel kan få stöd

Svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom solel som bidrar till:

 • att stärka den industriella tillverkningsindustrin genom innovativ tillverkningsteknik,
 • nya produkter och tjänster,
 • samt integration av solel i energisystemet.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

 • Minst ett svenskt företag ska delta i projektet.
 • Minst två oberoende parter från minst två olika länder som deltar i Solar-ERA.NET Cofund-utlysningen ska delta i projektet och minst en part ska vara en industriell part.
 • Projekttiden får vara högst 36 månader.
 • Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller för forskningsfinansiärerna i respektive land (för svenska aktörer: Energimyndigheten).

Utlysningens mer specifika fokus och exempel på olika typer av projekt finns beskrivet på Solar-ERA.Nets webbplats.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till omgivet område
 • övriga aktörer med anknytning till omgivet område

Om utlysningen inom Solar-Eranet

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess

 • Första steget är inlämning av skisser senast 29 januari 2020, klockan 16:00 CET.
 • Andra steget är inlämning av fullständiga ansökningar. Utlysningen öppnar 17 mars 2020 och stänger 25 maj 2020, klockan 16:00 CET.

Skisser och fullständiga ansökningar lämnas in på Solar-ERA.Nets webbplats. Vid inlämning av fullständig ansökan ska samtidigt en nationell ansökan lämnas in till Energimyndigheten via E-kanalen.

OBS! Bara projektdeltagare som har lämnat in en skiss i steg 1 är berättigade att delta i steg 2.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta oktober 2020 och som längst pågå 36 månader framåt.

Mer information finns i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

 

 


Utlysningsarkivet