Sök stöd för kapitalanskaffning

Har ditt företag planer på att genomföra en kapitalanskaffning på 30 miljoner kronor eller mer inom det närmaste året? Sök till vår investeringsaccelerator för tillväxtföretag och få möjlighet att introduceras till internationella investerare.

Sista dag för ansökan 2024-02-11

För att uppnå ett hållbart energisystem och motverka klimatförändringarna krävs det att ny teknik kommer ut på marknaden snabbare. Därför har Energimyndigheten en accelerator där tillväxtföretag kan få stöd och hjälp genom hela kapitalanskaffnings processen – inklusive matchning med internationella investerare.

Investeringsacceleratorn är skräddarsydd för företag som bidrar till klimat- och energiomställningen och som är i stadiet av internationalisering och produktionsuppskalning. Målet är att öka sannolikheten för de deltagande företagen att attrahera kapital i dagens marknadsklimat.

Planerad programstart är våren 2024 och programmet beräknas pågå till årets slut. Första delen av acceleratorprogrammet kommer innefatta investeringsförberedande aktiviteter och coachning. Den senare delen kommer att innefatta matchning med investerare.

Vem kan söka?

Denna utlysning vänder sig till onoterade små- och medelstora företag med verksamhet i Sverige som:

  • har en hög energirelevans (produkt eller affärsmodell med potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem)
  • uppvisar en affärsmodell som har stark tillväxtpotential och är attraktiv för internationella investerare
  • planerar en kapitaliseringsrunda om cirka 30 miljoner kronor eller mer inom de kommande 12 månaderna
  • har grundläggande investerarmaterial och tillväxtprognoser färdiga.

Det här får ni som deltagare

  • Stöd och rådgivning med mål att förbättra företagets kapitalanskaffningsförmåga och investerbarhet.
  • Introduktion till en större grupp (70+) internationella investerare, i huvudsak europeiska, med kapacitet att delta i investeringsrundor om 30 miljoner kronor och uppåt.
  • Möjlighet att delta på relevanta evenemang med investerare
  • Rådgivning i samband med investerardialoger och förhandlingar.

Deltagande i acceleratorn är kostnadsfritt. Eventuella övriga omkostnader för till exempel resor bärs av deltagande företag.

Det är av största vikt att deltagande företag har ett aktivt engagemang i satsningen. Det ska finnas en kontaktperson samt en ersättare från bolagets ledningsgrupp och/eller styrelse, företrädelsevis VD eller grundare. Aktivt engagemang i den investeringsförberedande delen är även en förutsättning för att kunna introduceras till investerargruppen.

Anmäl intresse

Fyll i intresseanmälan och skicka in obligatoriska bilagor för att få chansen att delta i investeringsacceleratorn. Antalet platser är begränsade och utvalda bolag kommer att bli kontaktade av Energimyndigheten.

Intresseanmälan investeringsaccelerator för tillväxtföretag

Bedömningen av intresseanmälan görs av en grupp affärsutvecklare från Energimyndigheten och vår partner Cleantech Scandinavia. I samband med intresseanmälan kommer Energimyndigheten ta kreditupplysning på sökande företag. Observera att jämställdhet i styrelse och ledning på företagen är en del av bedömningen av företagen.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet