Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla det svenska sjötransportsystemet

Du som har en innovation eller forskar på områden som hjälper utvecklingen av det svenska sjötransportsystemet är välkommen att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt.

Sista dag för ansökan 2020-08-21
Utlysta medel cirka 25 miljoner kronor

Energimyndighetens sjöfartsprogram välkomnar projektansökningar med inriktning mot nedanstående forskningsområden:

 • Energieffektiva fartyg – Insatser inom området kan gälla åtgärder för att reducera såväl fartygs fossila energianvändning för framdrift som för interna system. Olika typer av åtgärder för att förbättra den interna driften via automatisering, digitalisering, förändrade beteenden/arbetssätt eller förbättrade processer kan även ingå.
 • Anpassning till förnybar energi – Detta kan gälla anpassning av driv- och hjälpsystem till drift med förnybara drivmedel. Eldrift ingår även i denna kategori.
 • Operationell verksamhet och system - Exempel på operationella åtgärder är ökat kapacitetsutnyttjande ombord, sänkt fart, ruttplanering och effektivt körsätt samt affärsmodeller mellan rederi och last-ägare.

Projektet ska ha potential att bidra till följande effektmål:

 • Utsläppen av växthusgaser för inrikes sjötransporter ska år 2030 vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.
 • År 2045 har Sverige inte några nettoutsläpp av växthusgaser. Därefter uppnås negativa utsläpp.
 • En samhälls-ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringsliv i hela landet.
 • Starkt svenskt näringsliv inom sjötransportsektorn.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolor
 • forskningsinstitut
 • övriga aktörer med anknytning till sjöfartsbranschen 

Utlysningen stänger den 21 augusti 2020 och beslut om vilka projekt som beviljas stöd planeras i Oktober 2020. Projektet kan starta tidigast 15 Oktober 2020. Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om Sjöfartsprogrammet

Digitalisering är en faktor som påverkar sjöfartssektorn starkt via nya möjligheter att prediktera och följa fartyg, gods och passagerare. Transporttjänsterna förändras och det behövs ökad kunskap om de möjligheter som digitalisering innebär. Detta forskningsområde är hittills dåligt representerat inom programmet varför sådana ansökningar välkomnas särskilt.  

Vidare fokuserar programmet på bland annat på området anpassning till förnybar energi som omfattar alla system för fartygens drift. Särskilt kommer anpassning av fartyg, infrastruktur och sjötransportsystem till eldrift att beaktas.  

En rad operationella åtgärder som kan tillämpas när fartyget är i drift och kan minska fartygens energianvändning och klimatpåverkan ligger också inom programmets inriktning. Exempel på operationella åtgärder är ökat kapacitetsutnyttjande ombord, optimal drift- och underhåll av fartygssystem och skrov, sänkt fart, ruttplanering och effektivt körsätt samt förbättrade kontrakt mellan rederi, lastägare och hamn.  

Regelverk och affärsmodeller med energirelevans kan även studeras inom programmet.  

Informationsmöte via Skype

Under Skypemötet får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen. Du kommer även få möjlighet att ställa frågor till oss kring processen och utlysningen. 

När? Den 12 juni 2020, klockan 10:00–11:30 via Skypelänk.

Anmäl ditt intresse genom att mejla till Magnus Henke (se mejladress nedan). En länk till informationsmötet skickas ut dagen innan mötet till samtliga intresserade.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16:00 samma dag som utlysningen stänger. Energimyndigheten kommer i samband med att utlysningen öppnar att anordna ett internetbaserat informationsmöte för intresserade sökande. Tid för mötet annonseras på denna sida senast cirka en vecka i förväg.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet