Spara och bevara – bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Välkommen att söka stöd för forskning och utveckling som kan bidra till att åstadkomma effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tvärvetenskapliga projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap är särskilt välkomna.

Sista dag för ansökan 2020-04-14
Utlysta medel Cirka 12 miljoner kronor

Välkommen att söka stöd för projekt som kan bidra med kunskap och kompetens kring energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse av alla typer och åldrar, över hela dess livscykel. Det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig materiell och kulturell resurs i samhället men står också för en betydande del av samhällets energianvändning. Den grundläggande utmaningen är att effektivisera energianvändningen och minska växthusgasutsläppen utan oacceptabla effekter på dessa byggnaders kulturvärden. Utlysningen omfattar cirka 12 miljoner kronor och stänger 14 april 2020. Projektet kan starta tidigast 1 juli 2020, men startdatum kan även vara senare. Projektet kan som längst pågå till 30 juni 2024.  

Omfattning och prioriteringar

I denna utlysning välkomnas ansökningar inom programmets samtliga fem forskningsområden

  1. Den kulturhistoriska bebyggelsens roll i energisystemet 
  2. Byggnaden som system
  3. Förvaltning, drift och användning
  4. Bygg- och renoveringssystem, gestaltning och arkitektur
  5. Tekniska installationer

Forskningsområdena beskrivs utförligare i