Stöd för internationella projekt som tar fram hållbara energilagersystem

Vill du eller din organisation vara med och utveckla, testa och anpassa innovativa lösningar för lagring av energi? Nu kan du söka bidrag för internationella samarbetsprojekt.

Sista dag för ansökan 2020-01-22 23:59
Utlysta medel Cirka 20 miljoner kronor

Projekt som bidrar till att utveckla, testa och anpassa innovativa och hållbara systemlösningar för lagring av energi kan få bidrag

Exempel på utmanings/ och lösningsområden) som kan identifieras för svenska deltagare (men ej begränsas till) är:

 • Energilagersystem i elnätet som bidrar till lokal och regional balansering av förnybar energiproduktion på kort sikt (timmar till dagar), medellång sikt (veckor, månader) och längre sikt (säsong till år).
 • Lagring av förnybar energi i industrin som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till mer resurseffektiva produktionsprocesser.
 • Lagring av energi som bidrar med systemtjänster för elnätet.
 • Lagring av förnybar energi inom transportsektorn som understödjer laddinfrastruktur och påskyndar utvecklingen av elektromobilitet i transportsystemet och/eller främjar effektiv integration mellan el- och transportsystem.
 • Integration av termisk lagring i enskilda byggnader eller fjärrvärmesystem som ett medel för att absorbera överskott av förnybar el på nätet för säsongsförvaring av energi i stor skala.
 • Material- och systemteknisk forskning för att lösa viktiga teknikkostnader,prestandautmaningar och hållbarhetsfrågor för kända och nya lagringsteknologier. I synnerhet bör förslagen syfta till ny lagringsteknologi med en betydande minskning av kapitalkostnaderna, ökning av systemeffektiviteten och förlängning av livscykeln inklusive aspekter om ekologisk hållbarhet och affärsmodeller utifrån ett cirkularitetsperspektiv.
 • Validering av säkerhet, tillförlitlighet och prestanda med fokus på ekologisk hållbarhet, teknisk hållbarhet och konkurrenskraftiga livscykelprocesser.
 • Innovativa lagringssystem av typen 'First of a Kind'.

De tekniska lösningar som omfattas är inte begränsade till enskilda tekniker såsom batterier eller enbart elektrisk lagring utan energilagring är definierat brett som lagring av energi som på ett eller annat sätt kan utnyttjas senare för värdeskapande processer på ett eller annat sätt.

För att ha möjlighet att få stöd inom utlysningen måste det transnationella projektet uppfylla följande:

 • Projektets mål och typ av forsknings och utvecklingsaktiviteter ska överensstämma med den inriktning och de projektkrav som finns beskriven i den internationella utlysningstexten JOINT CALL 2019 ON ENERGY STORAGE SOLUTIONS (“MICALL19”).
 • Projekt som beviljas kan tidigast starta 1 september 2020 och som längst pågå till 15 december 2023. Projektettiden får vara högst 36 månader (vissa länder har kortare projekttid) och som minst 24 månader.

Ansökan sker i två steg. Det första steget är en anmälan om intresse att söka bidrag på den internationella webbsidan, där ni översiktligt beskriver ert projekt. Därefter får du en återkoppling på hur ni kan utveckla ert projekt. Det andra steget är att ni ska lämna in en fullständig ansökan.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra i internationella utvecklings- och pilotprojekt inom området hållbara integrerade energilagersystem kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till angivna områden
 • övriga aktörer med anknytning till angivna områden

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”. Vi lämnar support fram till kl. 14:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet