Stöd till utökad kommunal energi- och klimatrådgivning år 2021–2022

Nu kan kommuner söka medel för att bedriva utökad kommunal energi- och klimatrådgivning under programperioden 2021–2022. Ansökningsperioden sträcker sig till 20 oktober.

Sista dag för ansökan 2021-10-20 17:00
Utlysta medel 10 miljoner

Energimyndigheten utlyser 10 miljoner kronor för utökad kommunal energi- och klimatrådgivning. Medel kan sökas av kommuner, för projekt i egen regi eller i samarbete med andra kommuner. Medel söks i konkurrens och kommunerna ska i sin ansökan presentera förslag på hur stödet ska användas utifrån riktlinjerna i den fullständiga utlysningstexten.

Om utökad kommunal energi-och klimatrådgivning

Den grundläggande kommunala energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi samt att minska energianvändningens klimatpåverkan. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan.

Den utökade energi- och klimatrådgivningen ska ha en tydlig koppling och utgöra ett komplement till den grundläggande energi- och klimatrådgivningen. Målgruppen för den utökade rådgivningen är hushåll, företag och organisationer enligt förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Utökad energi- och klimatrådgivning möjliggör mer fördjupning än vad som ryms inom den grundläggande rådgivningen. Den frigör även utrymme att ytterligare anpassa rådgivningen för att särskilt möta lokala och regionala behov eller utmaningar. Utökad rådgivning bidrar också till utveckling av den kommunala energi- och klimatrådgivningsverksamheten i stort.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till kommuner som är beviljade eller ingår i samarbete inom grundstöd för energi- och klimatrådgivning 2021–2022. Medlen kan sökas av kommuner, enskilt eller i samarbete med andra kommuner.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska sökanden ta del av:

Så här ansöker ni

Ansökan görs skriftligen företrädesvis genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

Tänk på att skaffa användarbehörighet i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i dokumentet Guide för utökad EKR-ansökan.

Utlysningen stänger den 20 oktober klockan 17.00.

Kontakt

Har du frågor och funderingar kring ansökan når du Energimyndigheten enklast via e-post.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet