Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning 2023

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på energi- och klimatomställningen, är välkommen att söka stöd för större pilot- eller demonstrationsprojekt.

Sista dag för ansökan 2023-04-11
  • Sista dag för inlämning av skiss: 2023-02-03

  • Sista dag för ansökan: 2023-04-11

Det här kan du söka stöd för 

Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt. De stödberättigade kostnaderna i projektet måste minst vara sju miljoner kronor. Projektet ska huvudsakligen avse experimentell utveckling.

Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

  • produkt-, tjänst- eller prototypdemonstration
  • produktionsdemonstration
  • systemdemonstration   

Vi ser gärna ansökningar som utmanar rådande norm för innovation.    

Vem kan söka? 

Aktörer som genom ett pilot- eller demonstrationsprojekt kan utveckla alternativt kommersialisera lösningar som bidrar till energi- och klimatomställningen kan söka.

Det kan till exempel vara: 

  • företag 
  • kommuner och andra offentliga organisationer
  • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, forskningsinstitut samt andra forskningsorganisationer och civilsamhället

Viktiga datum   

Innan du skickar in din ansökan behöver du lämna in en skiss via Mina sidor, e-tjänsten ”skiss inför pilot och demonstrationsprojekt” senast 3 februari. Om du inte lämnar in en skiss innan ansökan kommer er ansökan inte beviljas.

Sista dag att lämna in ansökan är 11 april. Ansökan lämnas in via Mina Sidor, e-tjänsten ”Finansiering av forskning och innovation”. Bifoga uppdaterad skiss. Om projektet rör lösningar som ska kommersialiseras ska ett Letter Of Intent (LOI) med en namngiven kravställande kund bifogas. Om ni inte bifogar dessa två obligatoriska dokument, trots en påminnelse med angiven tidsgräns, kommer er ansökan inte beviljas.  

Projektet beräknas kunna starta tidigast i oktober 2023. Observera att tidplanen kan komma att ändras.  

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.  

Om Pilot och demonstration

Programmet Pilot och demonstration verkar för att ta innovationer från forskning till marknad.

Mer om programmet

Kontakt   

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.  

Vid frågor mejla till piloto...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet