Större pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen, är välkommen att söka stöd för större pilot- eller demonstrationsprojekt.

Sista dag för ansökan 2022-04-05
  • Sista dag för inlämning av skiss: 2022-02-03
  • Sista dag för ansökan: 2022-04-05

Pilotprojekt och demonstrationer för omställning kan få stöd

Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på energi- och klimatomställning. Produkt-, tjänste- och produktionsdemonstrationer kan få stöd. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar omfattas av utlysningen.

Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt och normalt sett är de totala stödberättigade kostnaderna för projekt inom denna utlysning från 7 000 000 kr och uppåt. Projektet ska huvudsakligen avse experimentell utveckling. Stödnivån kan således vara maximalt 25 procent av projektets stödberättigade kostnader i de fall där stödmottagaren är ett stort företag. Små och medelstora företag kan få ett tillägg på 20 respektive 10 procentenheter. För produkt-, tjänst-, prototyp- och produktionsdemonstrationer får andelen av projektets totala stöd som går till forskningsorganisationer maximalt uppgå till 15 procent.

Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

  • Produkt- eller prototypdemonstrationer
  • Produktionsdemonstration
  • Systemdemonstration

Vi ser gärna ansökningar som utmanar rådande norm för energiinnovation.

Ansökan ska föregås av en skiss som skickas in genom e-tjänsten Finansiering av forskning och innovation” på Mina sidor för att skriva din skiss senast 3 februari. Om ansökan ej föregås av skiss kommer er ansökan inte kunna bifallas.

Sista dag att lämna in ansökan är 5 april, ansökan lämnas in genom Mina Sidor. Till ansökan ska uppdaterad skiss bifogas. Om projektet rör lösningar som ska kommersialiseras ska ett LOI (Letter Of Intent) med en kravställande kund bifogas. Om ni ej bifogar dessa två obligatoriska dokument, trots en påminnelse med angiven tidsgräns, kommer er ansökan inte kunna bifallas. 

Vem kan söka?

Aktörer som genom ett pilot- eller demonstrationsprojekt kan utveckla alternativt kommersialisera lösningar som bidrar till energi- och klimatomställningen kan erhålla stöd i denna utlysning.  

  • Företag som är juridiska personer är utlysningens huvudmålgrupp

Sökande kan även vara:

  • kommuner och andra offentliga organisationer
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • forskningsinstitut eller andra organisationer  

Projektet beräknas kunna starta tidigast i oktober 2022. Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om allmän handling och sekretess 

Om programmet Pilot och demonstration

Programmet Pilot och demonstration verkar för att ta innovationer från forskning till marknad. Programmet bidrar till ett hållbart energisystem genom att öka förutsättningarna för att innovativa lösningar ska göra insteg på marknaden, skalas upp och spridas för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling, en effektiv energianvändning samt en trygg och uthållig energitillförsel. 

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Om du har frågor kan du mejla till oss

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Anvisningar för hur du ansöker i Mina sidor

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet