Större pilotprojekt och demonstrationer för omställning

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen är välkommen att söka stöd för pilotprojekt eller demonstration.

Sista dag för ansökan 2020-05-15

Sista dag för skiss är 3 april och för ansökan 15 maj.

Projekt som kan ta innovationer från forskning till marknad kan få stöd

Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på omställning av energisystemen, inom olika utmaningsområden. Dessa inkluderar utmaningar inom samhället inklusive industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd. Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt, vilket innebär att projekt inom denna utlysning ska omfatta minimum 5 000 000 kr i stödberättigade kostnader.

Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

  • Produkt- eller prototypdemonstrationer
  • Produktionsdemonstration
  • Systemdemonstration

Vi ser gärna ansökningar som utmanar rådande norm för energiinnovation.

Sista dag för ansökan

Sista dag för skiss är 3 april och för ansökan 15 maj.

Ansökan ska föregås av en skiss som skickas in genom e-tjänsten Skiss Pilot och demo senast 3 april 2020. Ansökan som ej föregåtts av skiss kommer att avslås.

Sista dag att lämna in ansökan är 15 maj, ansökan lämnas in genom e-kanalen.

Vem kan söka?

Aktörer som genom en pilot eller en demonstration kan bidra till utveckling och kommersialisering av lösningar som bidrar till omställningen av energisystemen kan söka stöd. Det kan till exempel vara

  • företag som är juridiska personer
  • kommuner och andra offentliga organisationer
  • universitet och högskolor 

Projektet kan tidigast starta 2 november 2020. Till övervägande del ska ansökningar inom utlysningen avse experimentell utveckling, något som kräver att den sökande medfinansierar projektet. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Om programmet Pilot och demonstration

Programmet Pilot och Demonstration (PoD) hanterar pilot- och demonstrationsprojekt inom alla Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsområden. Det kortsiktiga målet med PoD är att Energimyndighetens stöd under en fyraårsperiod ska leda till att minst tre större innovationer tar steget från att vara lovande till att vara fullständigt demonstrerade.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Teknisk support för E-kanalen:
016-544 22 11, ekan...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet