Strategisk energisystemforskning

Energimyndigheten utlyser 17 miljoner kronor inom Strategisk energiforskning. Den tredje utlysningen inom programmet har inriktning mot klimatpolitiken och hållbara energisystem. Sista ansökningsdag är 9 mars 2016.

Sista dag för ansökan 2016-03-09

Syftet med programmet är att öka vår kunskap om energisystemet och att medverka till internationellt konkurrenskraftig klimat- och energisystemforskning vid svenska universitet, högskolor och politiskt oberoende institut samt att bidra till vetenskapligt underlag för Energimyndigheten och andra relevanta aktörer. Programmet Strategisk energisystemforskning är en sammanhållen satsning på forskning om energisystemet med fokus på hur olika aktörer, institutioner och övriga delar i systemet samspelar med varandra.

Forskningsprojekten bör kunna bidra till värdefull kunskap inom någon eller båda av ämnesinriktningarna nedan:

  • Parters vägval i policyutveckling för att nå en effektivare energi- och resursanvändning. I detta kan ingå hur svenska aktörer kan bidra internationellt, men också dra lärdom från andra länder för att uppnå klimat- och energipolitiska målsättningar.
  • Förhållandet mellan utsläppsminskningsåtgärder och klimatanpassningsinsatser samt kopplingar till internationella klimatfinansieringsfrågor (privata och offentliga flöden).

Utlysningen avser projekt som ska starta under 2016. Datum för projektstart är tidigast 1 augusti 2016.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet