Strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas öppnar en utlysning för att etablera och genomföra Strategiska innovationsprogram. I denna utlysning kommer programansökningar som adresserar samhällsutmaningar inom både energi- och klimatområdet att beviljas. Sista ansökningsdag är 1 september 2016, kl. 24:00.

Sista dag för ansökan 2016-09-01

Syftet med utlysningen är att ge aktörer inom befintliga eller kommande svenska styrkeområden möjlighet att genom kraftsamling hitta hållbara lösningar på samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft inom både energi- och klimatområdet. Utlysningen riktar sig till aktörer som har tagit fram, håller på att ta fram eller står bakom en strategisk innovationsagenda inom energi- och klimatområdet.

Strategiska innovationsprogram som kan få stöd inom denna utlysning ska adressera samhällsutmaningar inom både energi- och klimatområdet.

Strategiska innovationsprogram som beviljas kan påbörja etableringsfasen tidigast 1 januari 2017.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska de sökande ta del av:

Den 7 april kommer det att hållas ett informationsseminarium om utlysningen i Stockholm. Mer information och anmälan finns via länk till höger.

Kontakt

Mattias Andersson  (Energimyndigheten), 016-542 06 31

Mimmi Magnusson (Energimyndigheten), 016-542 06 27

Vilgot Claesson (Vinnova), 08-473 30 56

Hann​a Ridefelt (Formas), 08-775 40 25

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet