Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Sista ansökningsdag är 4 april 2017.

Sista dag för ansökan 2017-04-04
Målgrupp

Utlysningen riktar sig till behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn men uppmanar särskilt, för sektorn, nya aktörer att söka medel.

Så söker du

Formas webbplats

Syftet med utlysningen är utveckling och implementering av innovationer som med hjälp av digitalisering förbättrar samhällsbyggnads- och industriella processer i byggandet.

Utlysningen är till för att stimulera till innovativa digitala lösningar och nya tankebanor inom såväl industriella processer som inom den offentliga verksamheten och myndighetsprocesserna. Resultaten förväntas komma i praktisk tillämpning inom tre till fem år.

Mer information

Mer information om utlysningen och hur du ansöker finns på Formas webbplats.


Utlysningsarkivet