Strategiska innovationsprogrammet Grafen

Det strategiska innovationsprogrammet Grafen är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Sista ansökningsdag är 23 februari 2016, kl. 14.00.

Sista dag för ansökan 2016-02-23
Så söker du

VINNOVAs webbplats

Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Med den här utlysningen vill vi stärka gränsöverskridande samverkan och öka teknikmognaden hos potentiella grafen-nyttjande aktörer, främst företag.

Utlysningen finansierar projekt som har potential att utveckla kommersiella tillämpningar eller produkter inom tre år och demonstratorer (eller "proof-of-concept") inom 18 månader.

De viktigaste områdena som står i fokus för denna utlysning är:

  • Energitillämpningar
  • Högfrekvenselektronik
  • Livsvetenskaper
  • Materialförsörjning - tillverkning av grafen, grafen-baserade halvfabrikat, grafen-baserade kompositmaterial eller kompositprodukter
  • Sensorer
  • Tryckt elektronik
  • Ytbeläggningar eller barriärtillämpningar

Mer information om utlysningen och länk till ansökningsportal finns på VINNOVAs webbplats. På www.siografen.se kan du läsa mer om programmet.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet