Utforska affärs- och exportmöjligheter inom hållbara byggnader i New York

Energimyndigheten välkomnar små och medelstora svenska företag med energi- och klimatinnovationer inom hållbara byggnader att söka till SKYLINE.

Sista dag för ansökan 2024-05-15

Tillsammans med våra samarbetspartners Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och Build Edison erbjuder vi en skräddarsydd och effektiv introduktion till den amerikanska marknaden. Ansökan stänger den 15 maj 2024.

Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York (på engelska)

Build Edison (på engelska)

SKYLINE-programmet riktar sig till svenska företag med produkter eller lösningar som kan bidra till resurs- och energieffektiva byggnader i New York och leder till ett minskat klimatavtryck.

Byggnader står för hela 70 procent av New Yorks CO2-utsläpp och stadens framåtlutade klimatledarskap visar vägen för övriga USA. Både för aktörer inom offentlig och privat sektor, som för nyproduktion och förbättring av existerande fastighetsbestånd.

De utvalda företagen får ta del av ett programformat som löper från juni till november 2024, där de förses med kunskap och insikter om marknaden för hållbara byggnader i New York, samt tar fram en strategi för hur de ska ta sig in på marknaden.

Under två delegationsresor till New York får företagen även möjlighet att knyta kontakt med ledande fastighetsägare, projekt- och fastighetsutvecklare, samt potentiella kunder och investerare.

Genom Energimyndighetens lokala samarbetspartners får företagen också individuell coaching kring nyckelfaktorer för att lyckas i USA och för att optimera sitt värdeerbjudande, samt vägledning i juridiska aspekter.

Vad får du?

Programmet sträcker sig från juni till november 2024 och omfattar följande delmoment:

  1. Gemensam kick-off i Stockholm med fysisk närvaro den 12-13 juni. Under två fullspäckade dagar i ett ”lunch till lunch” format kommer vi att fokusera på marknadsintroduktion, tillväxtstrategi med tillhörande B2B-matchning och interkulturell coachning.
  2. Två digitala workshops den 29 augusti och den 12 september (kl. 14:30-16:30). Under sessionerna fokuserar vi på pitchträning, analys av marknaden och på att vässa ditt värdeerbjudande inför delegationsresorna.
  3. En första delegationsresa till New York den 23-25 september under Climate Week med rundabordssamtal, pitch- och nätverksevent, individuella B2B möten och studiebesök på fastighetsprojekt.
  4. En andra delegationsresa till New York den 12-14 november under mässan CREtech med rundabordssamtal, pitch- och nätverksevent, samt uppföljning av kontakterna från den första resan.

Under resorna har du tillgång till Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New Yorks co-working anläggning Gateway på Manhattan. Här kan du utnyttja kontorslandskapet, BOS-tjänster, samt andra bekvämligheter som tillgång till deras konferenslokaler.

Vilka kan söka?

Företag som söker in till SKYLINE programmet ska:

  • Ha en produkt eller lösning som bidrar till resurs- och energieffektiva byggnader och som är redo att skalas upp på den amerikanska marknaden.
  • Ha en initial marknadsplan för inträde på den amerikanska marknaden, alternativt vara redo att ta fram en under programmets gång.
  • Vara ett SME-bolag enligt EU:s definition.
  • Ha möjlighet att delta på samtliga av programmets delmoment som beskrivs i stycket ovan: 12-13 juni, 29 augusti, 12 september, 23-25 september och 12-14 november.

Kostnader

Energimyndigheten finansierar samtliga programkostnader. Företagen ska stå för sina egna kostnader som inkluderar flygresor och övriga transporter, logi och måltider.

Anmäl intresse

Intresseanmälan är öppen till och med den 15 maj 2024. Antalet platser är begränsade och urvalet av företagen sker i samråd med Energimyndighetens samarbetspartners Svensk-Amerikanska Handelskammaren och Build Edison.

Vänligen ansök här

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet