Utlysning 2: Turbiner för framtidens energisystem

Energimyndigheten utlyser cirka 13 miljoner kronor inom programmet Turbiner för framtidens energisystem. Utlysningen riktar sig till små- och medelstora företag med eller utan samverkan med universitet- och högskolor samt institut. Sista ansökningsdagen är 15 februari, kl. 16:00.

Sista dag för ansökan 2018-02-15
Utlysta medel 13 miljoner kronor

Syftet med forskningsprogrammet Turbiner för framtidens energisystem är att stödja forskning och demonstration för anpassning av stationära och mobila termiska turbomaskiner mot ett 100 procent förnybart energisystem. Programmet behandlar såväl stationära kraftproducerande turbomaskinkomponenter med biobränslen och sol som energiresurs som gasturbiner för kommersiell flygtransport.

För en snabbare handläggningstid rekommenderar Energimyndigheten att ansökan skrivs på engelska. Ansökningar som skickas in på svenska kommer att översättas för att möjliggöra för internationell granskning. Energimyndigheten ansvarar inte för sakgranskning av översättningen. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om.

Maximalt sökt stöd per projekt är 5 miljoner kronor för hela projektperioden. Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 april 2018 och som längst pågå till 20 oktober 2020.

- Fullständig utlysingstext

- Anvisningar för sökande

- Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet