Utlysning 8 inom Batterifondsprogrammet

Du som forskar om batteriåtervinning eller om batterier för elsystems- och fordonstillämpningar är välkommen att söka stöd inom Batterifondsprogrammets åttonde utlysning.

Sista dag för ansökan 2021-02-03
Tid för beslut Tidigast under maj månad
Utlysta medel cirka 50 miljoner kronor

Information in English   

Projekt inom hela programmets bredd välkomnas

Utlysningen är öppen för ansökningar inom hela programmets bredd men i denna utlysning efterfrågas speciellt, utan inbördes rangordning:

  • Projekt som fokuserar på praktiska, beteendemässiga eller regulatoriska faktorer som kan påskynda eller hindra produktion (från material­utvinning till tillverkning av batterier och batteribaserade produkter), användning, återanvändning, inlämning och återvinning av batterier.
  • Projekt som främjar resurseffektivitet, till exempel kring livscykelanalys, cirkulär ekonomi, design för återanvändning/återvinning eller hållbara material.
  • Projekt kring systemperspektiv för cirkulära flöden, till exempel om hur insamlingen maximeras så att batterier återvänder till certifierade/legala återvinnare (oavsett om materialen de innehåller är värdefulla eller ej).
  • Projekt som adresserar forskning om säkerhetsfrågor kring batterier utmed hela kedjan från materialutvinning till tillverkning av batterier och batteribaserade produkter, användning (till exempel elnät, byggnader, fordon och farkoster), återanvändning, inlämning och återvinning av batterier.
  • Projekt som kan bidra till att sätta in den svenska och europeiska batterivärdekedjan i ett internationellt sammanhang, till exempel kartläggning av teknik och tillämpningar i olika delar av världen liksom studier av import och export av primära och sekundära råvaror, färdiga och använda produkter, samt vilka tekniska, ekonomiska, politiska och sociala drivkrafter och hinder som finns bakom denna utveckling.
  • Projekt som har förutsättningar att stärka svenskt näringslivs långsiktiga konkurrenskraft inom batteriområdet (batteriproduktion, återvinning och cirkulära flöden).
  • Projekt om cell- och batterisystemsmodellering, samt kopplingen däremellan (bättre utvecklade modeller kan bli centrala för bättre diagnostik och för att undvika alltför omfattande testning).
  • Projekt som bidrar till att öka antalet doktorander och andra aktiva inom batteriom