Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Energimyndigheten utlyser högst 850 miljoner kronor till utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga vägtransporter vid terminaler, lager, återvinningscentraler och liknande platser som är öppna för tillträde för alla transportörer som har ett ärende på platsen (ibland kallade semipublika platser).

Sista dag för ansökan 2024-10-31 23:59
Utlysta medel 850 miljoner kronor

Stödet till regionala elektrifieringspiloter syftar till att påskynda elektrifieringen av tunga godstransporter på väg. I den här utlysningen kan man få stöd för 20–50 procent av sina så kallade stödberättigade kostnader.

Stödnivån är:

 • 20 procent för stora företag
 • 40 procent för medelstora företag
 • 50 procent för små företag.

Projekt i glesare delar av landet kan få ytterligare 5 procent i stöd.

Alla projekt som uppfyller krav och villkor i utlysningen ges stöd så länge som det finns medel kvar inom utlysningen och så länge som en ansökan kommit in senast 2023-10-31 23:59.

Laddstationerna ska färdigställas senast den 30 september 2027 och vara i drift i minst 5 år efter att de är färdiga. Som en del i pilotbegreppet ingår också att laddstationen är tillgänglig för utvärdering och informationsinhämtning under samma tidsperiod, samt att Energimyndigheten har rätt att sprida erfarenheter från piloten i syfte att främja kunskapsöverföring till andra aktörer regionalt och nationellt.

Vem kan söka?

I denna utlysning välkomnar vi ansökningar från exempelvis:

 • privata företag
 • offentligt ägda företag.

Fastigheten där laddstationen ska uppföras ska fylla en viktig funktion för något eller några av följande ändamål kopplade till tunga lastbilstransporter:

 • omlastning av varor och gods
 • lagerhållning av varor och gods
 • byte mellan trafikslag för varor och gods, exempelvis hamnar och kombiterminaler
 • varu- och godsmottagning
 • återvinning och renhållning
 • verkstad och servicetjänster för tunga lastbilar.

Detta kan ni få stöd för

Stödberättigade kostnader är exempelvis kostnader för uppförande, installation eller uppgradering av laddningsinfrastrukturen. Effektförsörjningen via elnätet får kompletteras med lagring av el.

Läs utlysningstexten och villkoren noga innan du skriver ansökan så att du är medveten om vad ni kan få stöd för.

Webbinarier för mer information

3 september klockan 13.00–14.00

Anslut till mötet 3 september

27 september klockan 10.00–11.00

Anslut till mötet 27 september

Om du har problem att komma in via länken, mejla elektrifier...@energimyndigheten.se

På mötet informerar vi om utlysningen, ansökningsprocessen, krav och villkor. Vi passar även på att ge lite tips på vad som kan vara bra att tänka på när du ska bygga laddstationer för tunga fordon. Under mötet får du möjlighet att ställa frågor om utlysningen.

Beslut om beviljade stöd

Ansökningar tas emot kontinuerligt. Energimyndigheten har som ambition att ta beslut så snart som möjligt efter att ni lämnat in en fullständig ansökan. Det tar normalt några veckor men det beror också på om det finns särskilda aspekter i er ansökan som vi måste utreda mer noggrant. Under semestertider blir beslutstiderna längre.

Alla projekt som uppfyller krav och villkor i utlysningen ges stöd så länge som det finns medel kvar inom utlysningen. Ifall avsatta medel i utlysningen (850 miljoner kronor) inte skulle räcka för alla som ansöker i tid så kommer Energimyndigheten i turordning att besluta om inkomna fullständiga ansökningar. Då beviljas stöd så länge som det finns medel kvar inom utlysningen.

En ansökan anses som fullständig först efter att eventuella kompletteringar som Energimyndigheten ber er om har kommit in. 

Kontakt

Läs igenom utlysningstexten och alla villkor noga innan ni tar kontakt. Titta gärna igenom frågor och svar också.

Om ni ansöker i slutet på utlysningsperioden är det bra om vi får eventuella frågor om utlysningen och dess villkor och krav senast måndag den 28 oktober 2024.

Vi lämnar teknisk support fram till klockan 12.00 onsdag den 31 oktober 2024.

OBS! Glöm inte att söka behörighet till Mina sidor senast måndag den 28 oktober 2024 om du har tänkt lämna in en ansökan.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet