Utveckla hållbara biobränslen för flyg

Du som vill bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2018-09-03 23:59
Utlysta medel Cirka 40 miljoner kronor

Forsknings, utvecklings och innovationsprojekt samt innovationskluster kan få stöd.

Utlysningens syfte är att bidra till utveckling och ökad användning av hållbara biobränslen för flyg i Sverige.

Projekt kan få stöd för:

  • Forskning och utveckling som kan bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg.
  • Att inrätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan och som tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget.

Projektet kan starta tidigast 1 november 2018.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående syfte kan söka stöd inom utlysningen.

Kontakt

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten: Jonas Lindmark, se kontaktuppgifter nedan.

Vi lämnar support fram till kl. 12.00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet