Utveckla hållbara biobränslen för flyg

Du som vill bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2019-03-12 23:59
Utlysta medel Cirka 55 miljoner kronor

Forsknings, utvecklings och innovationsprojekt kan få stöd

Utlysningens syfte är att bidra till utveckling och ökad användning av hållbara biobränslen för flyg i Sverige.

Projekt kan få stöd för forskning, utveckling och innovation som kan bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg.

Beslut om stöd fattas tidigast maj 2019. Projektet kan starta tidigast 1 juni 2019 och som längst pågå till 31 december 2020.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående syfte kan söka stöd inom utlysningen. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner och institut.

Kontakt

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten: Jonas Lindmark, se kontaktuppgifter nedan.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet