Utveckla lösningar för cirkulära produkt- och varuflöden

Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar med stor potential att bidra till cirkulära produkt- och varuflöden. Vi efterlyser projekt som antar ett systemperspektiv och vid utveckling av lösningar tar hänsyn till hanteringen av varor över hela deras livscykler.

Sista dag för ansökan 2019-09-17 23:59
Utlysta medel 10 miljoner kronor

Projekt som vi vill stödja

Utlysningen syftar till att stödja utveckling av innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till cirkulära produkt- och varuflöden och därigenom ett mer hållbart materialnyttjande.

Vi efterlyser projekt som antar ett systemperspektiv och vid utveckling av lösningar tar hänsyn till hanteringen av varor över hela deras livscykler. Projekt som fokuserar på varuflöden inom någon eller några av de fyra kategorierna nedan välkomnas särskilt:

  • batterier och energilagringsutrustning,
  • el- och elektronikprodukter,
  • livsmedel,
  • byggvaror/byggmaterial.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolor
  • forskningsinstitut eller
  • övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Innovationsprogrammet RE:Source

Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, Innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik 0733-94 09 43

Ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Åsa Karlsson, Utlysningsansvarig, Energimyndigheten 016-544 23 42

Coralie Chasset, Programansvarig, Energimyndigheten 016-544 23 96

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet