Utveckla lösningar för hållbar användning av plast – Steg 2 Samverkansprojekt

Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar med stor potential att bidra till hållbar användning av plast. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 15 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2020-01-28 23:59
Utlysta medel Cirka 15 miljoner kronor

Projekt som vi vill stödja

I denna utlysning efterlyser vi projekt som med ett systemperspektiv utvecklar lösningar som bidrar till en miljömässigt mer hållbar användning av plast. Utvecklade lösningar ska kunna möjliggöra en systemlösning som förväntas omfatta

  • aspekter som produktion, användning, återanvändning och återvinning av plast
  • inte bara tekniska aspekter, utan även aspekter som rör t.ex. affär, policy, logistik och organisation.

Utlysningen utgör steg 2 i en trestegsprocess. Bara de projekt som har genomfört steg 1, eller motsvarande relevant genomförbarhetsstudie eller förprojekt, kan gå vidare till steg 2.

Vem kan söka?

Det kan vara

  • företag,
  • offentlig sektor, till exempel kommuner och landsting,
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner,
  • forskningsinstitut,
  • övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Tidplan

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i maj 2020. Projektet kan starta tidigast 1 juni 2020.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Om innovationsprogrammet RE:Source

Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, Innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik, 0733-94 09 43

Ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Coralie Chasset, Utlysningsansvarig, Energimyndigheten, 016-544 23 96

Sandro Caruso, Stf. utlysningsansvarig, Energimyndigheten, 016-544 24 83 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet