Utveckla och integrera fossilfria och elektrifierade fordon

Inom FFI Nollutsläpp tas ansökningar emot kontinuerligt, men för att effektivisera bedömningsprocessen summeras ansökningar upp vid olika tidpunkter. Sista dag
att lämna in ansökningar för bedömning den här omgången är: 8 oktober 2024 klockan 14.00.

Sista dag för ansökan 2024-10-08 14:00
Utlysta medel Cirka 60 miljoner kronor

För ansökningar  gäller följande:

Projektstart tidigast 28 november 2024 samt projektslut senast 31 december 2028.

Bedömning

Bedömning av ansökningarna sker i enlighet med följande dokument:

  • Fullständig utlysningstext FFI Nollutsläpp
  • Färdplan för FFI

Vem kan söka?


Alla aktörer som kan bidra till delprogrammets utmaningar är välkomna att söka. I alla projekt krävs motfinansiering från näringslivet.

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett inklusive FFIs två/tre obligatoriska bilagor när den lämnas in.

Informationsträff

Håll utkik för nästa informationsmöte! Nästa datum annonseras här inom kort.

Om Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

Utlysningen görs inom ramen för FFI. 

Mer om FFI på Vinnovas webbplats

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet