Var med och testa hållbara mobilitetslösningar för en snabbare marknadsintroduktion

För att nå klimatmålet om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att utsläppen från våra fordon gradvis minskar. Vi måste även förändra våra invanda beteenden när det kommer till hur vi transporterar oss. I denna utlysning välkomnar vi därför projekt som testar, utvecklar och verifierar hållbara mobilitetstjänster som underlättar mer miljöanpassade resesätt.

Sista dag för ansökan 2019-06-24 23:59
Utlysta medel 15 miljoner kronor

Projekt som studerar mobilitetstjänster kan få stöd

Projekten ska fokusera på att testa och utveckla

  • en ny tjänst som samordnar och tillgängliggör många olika transportmedel för ett sömlöst och hållbart resande.
  • en öppen och skalbar plattform som är enkel att använda och som förenklar övergången till resande utan egen bil och möter de faktiska behoven som ligger till grund för dagens resor.
  • en tjänst som erbjuder möjligheter för säker implementering mot andra IT-system samt en kommunicerbar och hållbar affärsmodell.
  • en tjänst som är utvecklingsbar över tid och som via sin öppenhet och gränssnitt, så som öppna biljettsystem (API, application programming interface), också möjliggör utveckling av nya tredjepartslösningar i symbios med tjänsten.
  • en tjänst som inkluderar kollektivtrafikens utbud, cykelpooler etcetera.
  • en mobilitetslösning som bidrar till ett minskat antal fordon och därigenom minskad trängsel.

Utlysningen har följande mål som projekten ska bidra till att uppnå:

  • Att ha testat minst en hål