Ver 2022:1: Verifiering av innovationer med kund

Sök stöd för projekt som syftar till verifiering av nya produkter, lösningar och tjänster vilka har ett tydligt affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart nationellt och globalt energisystem. Verifieringen ska ske tillsammans med kund.  Mina sidor är nu öppet för ansökningar.

Sista dag för ansökan 2022-02-09
Tid för beslut juni 2022
Utlysta medel 40 miljoner kronor

Projekt som verifierar en innovation med kund kan få stöd

Energimyndigheten stödjer affärsutveckling som ett led i att möjliggöra och påskynda omställningen av energisystemet. Syftet med den aktuella utlysningen är att bidra till ett framtida hållbart energisystem genom att stödja verifiering av produkter, lösningar och tjänster samt förbereda dessa inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot- och demonstrationsprojekt.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med högst 45% av stödgrundade kostnader per stödmottagare. Maximalt totalt stödbelopp per projekt är 3 miljoner kronor. 

Max en ansökan per sökande företag.

Sista dag att lämna in ansökan är 9 februari, vi rekommenderar att du skickar in din ansökan senast klockan 16.00 för att ha tillgång till support i det nya ansökningssystemet.

Vem kan söka?

Energimyndigheten välkomnar ansökningar från små och medelstora företag (SMF).

Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor” och underlag som bekräftar den kravställande kundens engagemang och intresse i projektet. 

Utlysningen är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning. Innovationen ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen till ett hållbart nationellt och globalt energisystem samt bör kunna bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och ökade exportintäkter.

Lösningen ska ha uppnått lägst RL 3 och högst RL 8 för att kunna beviljas stöd.

Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund samt därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas.

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och innovationer utanför den traditionella energisektorn (till exempel lösningar som minskar energianvändningen).

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i juni 2022. Projektet kan starta tidigast 1 juli 2022.

Informationsmöte

Delta på vårt informationsmöte den 14 december 2021.

Tid: 14 december 2021, kl. 10.00-11.00

VarMicrosoft Teams

Ansökning sker i Mina Sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina Sidor.

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring inloggning eller ansökningsformuläret.

Hjälpstugan är öppen den 3 februari klockan 9.00-11.00 och finns på Microsoft Teams.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet