Vill ni testa och utveckla er lösning med kund?

Sök finansiering för projekt som syftar till test/verifiering/validering av nya produkter, lösningar och tjänster vilka har ett tydligt affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart nationellt och globalt energisystem. Projektet ska genomföras med kund.

Sista dag för ansökan 2023-02-01

Observera att två ytterligare tillfällen att skicka in ansökan inom utlysningen planeras under 2023: preliminära stängningsdatum juni och december 2023.

Företag och kund i projekt där man testar och utvecklar en innovation kan få stöd

Utlysningen Ver 2023:1 Verifiering av innovationer med kund är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) som kan:

  • Bidra till ett fossilfritt och hållbart energisystem.
  • Bidra till betydande förstärkning av försörjningstrygghet och flexibilitet i energisystemet.
  • Visa tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.
  • Bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och/eller ökade exportintäkter.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med högst 3 000 000 kronor, med krav på samfinansiering. Vissa aktiviteter, så som affärsutvecklingsinsatser, kan ges upp till 100 procent i stöd.

Projektet ska genomföras tillsammans med en kravställande kund.

Projektet får påbörjas tidigast den 15 juni 2023 samt pågå i högst 24 månader.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i april 2023.

Projektet ska huvudsakligen bestå av experimentell utveckling och lösningen ska vid projektstart ha uppnått lägst RL 4 och högst RL 8 för att kunna beviljas stöd.

Detta innebär en mognadsgrad från och med:

  • RL 4: Lösningen bekräftad i labb. Småskaliga prototyper konstruerade i labb finns. Även konceptets relation till andra system har bestämts.
    till och med:
  • RL 8: Systemet komplett, bekräftat och färdigutvecklat. Funktionen har verifierats i förväntade driftsförhållanden.

Vem kan söka?

Energimyndigheten välkomnar ansökningar från små och medelstora företag.

Företag och kund i projekt där man tillsammans testar/verifierar/validerar och utvecklar en innovation kan söka stöd.

Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor” och underlag som bekräftar den kravställande kundens engagemang och intresse i projektet.

Utlysningen är en del av programmet Hållbar Affärsutveckling

Programmet Hållbar affärsutveckling har som syfte att verka för att nya, innovativa produkter och tjänster inom energiområdet kommersialiseras och därmed bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem.

Mer information om programmet Hållbar affärsutveckling

Observera att ytterligare en utlysning är öppen inom programmet: Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus

Informationsmöte

Informationsmötet riktar sig till de som vill veta mer om utlysningens inriktning och ansökningsprocess. Enskilda projekt kan inte diskuteras under mötet. 

Tillfälle 1

Tillfälle 2

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger. Kontakta oss gärna på utlysningens e-postadress om du har frågor.

Du kan också kontakta en av de ansvariga handläggarna nedan.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet