Viable Cities utlysning: Energipositiva stadsdelar

Vill du bidra till att vi kan uppnå energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i pilotutlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED) för projekt som kan bidra till klimatomställningen i städer genom energipositiva stadsdelar. Budget för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige att delta i det europeiska samarbetet.

Sista dag för ansökan 2020-09-24 11:59
Utlysta medel Ca 6 miljoner kronor

Projekt som kan få stöd

Den här utlysningen om energipositiva stadsdelar välkomnar projekt som:  

 • Bidrar till den klimatneutrala staden: Holistiska strategier för implementering av energipositiva stadsdelar- PED
 • Integration av energipositiva stadsdelar-PED i lokala sammanhang: Tillämpade metoder för att integrera energipositiva stadsdelar- PED i olika urbana sammanhang samt i det rättsliga ramverket
 • Medborgarengagemang och styrning: Styrning och koncept för att engagera olika intressenter samt etablering av nya affärsmodeller. 

För att få stöd inom utlysningen måste det transnationella projektet uppfylla bland annat följande (se europeisk utlysningstext för fullständig information):

 • Involvera minst två oberoende och godkända projektparter från minst två av de i utlysningen ingående länderna.
 • Ha en tvärvetenskaplig och samskapande ansats som inkluderar co-creation av kunskap.
 • Projektets mål och typ av aktiviteter ska överensstämma med den inriktning och de projektkrav som finns beskriven i den europeiska utlysningstexten samt med de nationella krav som finns (se nationella utlysningstexten).
 • Projekt kan starta tidigast december 2020 och pågå som längst i två års tid.

Utlysningen genomförs i en enstegsprocess dvs. en fullständig ansökan skall lämnas in till PED Programsekretariatet senast kl.12:00 den 24 september 2020.

För fullständig information läs mer i den europeiska utlysningstexten och i den nationella utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Vem kan söka?

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt påvisa mervärdet av samarbetet.  

Projektkonsortiet ska bestå av minst tre oberoende aktörer från minst två av följande aktörsgrupper:

a) universitet, högskolor eller forskningsinstitut
b) företag
c) offentlig sektor
d) idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)    

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i november 2020. Projektet kan starta tidigast 1 december 2020 och kan som längst pågå till 31 december 2022. 

De fullständiga ansökningar måste skickas in till The Austria Research Promotion Agency (FFG) elektroniska ansökningssystem. 

Kontakt  

Aktörer som funderar på att söka ska kontakta ansvariga för utlysningen i Sverige.  

Emina Pasic, 016-544 21 89, nationell kontaktperson för utlysningen, Energimyndigheten

Patrik Rydén, 073-399 86 19, nationell kontaktperson för utlysningen, Viable Cities

Informationsmöten

14 maj kl 10:30-11:45: Europeiska PED konsortiet anordnade ett gemensamt webbsänt informationsmöte om utlysningen.

Videoinspelning av informationsmötet.

15 maj kl 11:00-12:00: Energimyndigheten och Viable Cities anordnade ett webbsänt informationsmöte om utlysningen för nationella sökanden.

Presentation från seminariet.

Videoinspelning av informationsmötet.

Under mötet informerade vi om utlysningen och ansökningsprocessen.

Information från mötena finns också på webbsidan för Viable Cities.

22 juni kl 10:00-12:00: Matchmaking för svenska aktörer intresserade av Viable Cities Utlysning #5: Energipositiva stadsdelar

Format: Mötet sker digitalt och instruktioner skickas till deltagare inför mötet

Anmälan: Registrera ditt deltagande här.

Under mötet sker också matchmaking och nätverkande för att underlätta för intresserade aktörer att hitta andra svenska partners att ta fram en ansökan med. För dig som önskar finns möjlighet att göra en kort pitch (3 min) av projektidé eller verksamhet för att kunna bygga ett konsortium för ansökan och matcha med andra aktörer i Sverige. Kontakta Patrik Rydén på patrik...@viablecities.se om du är intresserad av att göra en pitch.

Agenda

 • Information om Viable Cities och PED (Positive Energy Districts)
 • Information om utlysningen
 • Korta pitchar med direkt återkoppling
 • Möjlighet till matchmaking

30 juni: Matchmaking med europeiska aktörer intresserade av Viable Cities Utlysning #5: Energipositiva stadsdelar

Anmäl dig här.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet