Vill du arbeta med lokalt mervärde kring förnybar elproduktion?

Välkommen att ansöka om stöd för projekt som bidrar till att mervärde genereras till samhället vid etableringen av och återinvesteringar i förnybar elproduktion. Projektet ska bidra till näringslivsutveckling lokalt och regionalt.

Sista dag för ansökan 2021-04-21
Utlysta medel 7 miljoner kronor

Utlysningen sker inom programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion. Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, och visionen för programmet är en hållbar utbyggnad och drift av samt återinvesteringar i förnybar elproduktion som möter samhällets behov. Läs mer om programmet.

Syftet med denna utlysningen är att utbyggnad, drift och återinvesteringar i förnybar elproduktion ska ske med god lokal och regional förankring. Projektet kan starta tidigast juni 2021 och som längst pågå till 31 december 2022.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till offentliga aktörer på lokal och regional nivå, som länsstyrelser, kommuner, kommunala och regionala samverkansorgan och aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Även ideella föreningar, intresseorganisationer och akademi med inriktning mot energiområdet har möjlighet att söka finansiering.

Så här ansöker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Ansök om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörighet till E-kanalen. Fullständig information om hur du ansöker hittar du i den fullständiga utlysningstexten. Lämna in ansökan senast 21 april 2021.

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen. Vi svarar på frågor fram till klockan 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar

Utlysningsarkivet