Vill du bidra till radikalt energi- och resurseffektivare fossilfria fordon?

Projekt med inriktning mot energi- och resurseffektiva fossilfria fordon och arbetsmaskiner med låg miljö- och hälsopåverkan kan få stöd.

Sista dag för ansökan 2019-01-23 23:59
Utlysta medel 10 miljoner kronor

Programmet Energieffektiva fordon ska vara sammanhållande för Energimyndighetens akademiska forskningsprojekt inom i första hand området vägfordon men även till exempel arbetsmaskiner omfattas. Programmets vision ur ett 20‑årigt perspektiv är att tillsammans med andra aktörers (nationella och internatio­nella) satsningar inom området åstadkomma radikalt energi- och resurseffektivare fossilfria fordon och arbetsmaskiner samt användning av dessa. Programmet Energieffektiva fordon ska initiera och stödja tvärvetenskaplig svensk forskning av visionära fordons­lösningar baserade på befintliga eller nya koncept.

Vem kan söka?

Programmet riktar sig i första hand till svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut men även projekt med industridoktorander är välkomna under förutsättnng att forskningen är av långsiktig karaktär.

Beslut fattas i maj 2019 och projektet kan starta tidigast 1 juni 2019.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”. I länklistan hittar du även en länk till vår projektdatabas där du kan läsa mer om de projekt som hittills fått stöd inom programmet Energieffektiva fordon.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten: Hans-Olof Dahlberg och Greger Ledung, se kontaktuppgifter nedan.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet