Vill du ta fram nästa generations kraftelektronik?

Du som vill bidra till vinster för energisystemet genom kraftelektronik som baseras på bredbandsgapsmaterial är välkommen att söka stöd i denna utlysning. Projekten ska vara industridrivna och utlysningen riktar sig primärt till företag men högskolor, universitet och forskningsinstitut får delta.

Sista dag för ansökan 2019-04-03 23:59
Utlysta medel Cirka 9,5 miljoner

Projekt som utvecklar och demonstrerar kraftelektronik med bredbandsgapsteknik kan få stöd

Syfte med programmet är att bidra till att bredbandgapsmaterial ersätter kisel inom en övervägande del av kraftelektroniken inom 20-års sikt. Det ska leda till energieffektivare, lättare, kompaktare och mindre materialintensiva kraftelektroniksystem. Målet är att minska Sveriges energianvändning och bidra till en markant ökning av andelen elektrifierade fordon och farkoster.

Utlysningen riktar sig till forksnings-, utvecklings- och innvovationsprojekt som syftar till att verifiera och bevisa energi- och resurseffektiviseringen med användningen av BBG-komponenter inom kraftelektronik. Exempel på aktiviteter som kan vara relevanta för projekt i utlysningen är:

  • Test och utveckling av prototypsystem med BBG-elektronik.
  • Designstudier och systemmodellering av kraftelektronik med användning av BBG-komponenter.
  • Test av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
  • Tillförlitlighetsstudier på system- och delsystemnivå.
  • Test och utveckling av kapslings- och modulteknik anpassad för BBG.
  • Modellering av prestanda och tillförlitlighet hos BBG-moduler.
  • Test och utveckling av drivelektronik anpassad för BBG-komponenter.

Vem kan söka?

Företag som utvecklar, tillverkar eller använder kraftelektronik är välkomna att söka i utlysningen. Exempel på kraftelektronik är växelriktare (AC/DC- och DC/DC-omvandlare) för solceller, vindkraftverk, HVDC-system, elmotorstyrning, i elfordon och laddning av batterier.

Högskolor, universitet och forskningsinstitut får delta i projekten och även vara huvudsökande med villkoret att minst 50 procent av kostnaderna i projektet ska uppkomma hos en industripart.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i juni 2019. Projektet kan starta tidigast 1 augusti 2019.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

I E-kanalen hittar du utlysningen under BBG-programmet/Utlysning 3.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 14:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet