Vill ni testa och utveckla er lösning med kund?

Sök finansiering för projekt som syftar till test/verifiering/validering av nya produkter, lösningar och tjänster vilka har ett tydligt affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart nationellt och globalt energisystem. Projektet ska genomföras med kund.

Sista dag för ansökan 2022-06-08
Utlysta medel 40 miljoner

Företag och kund i projekt där man testar och utvecklar en innovation kan få stöd

Utlysningen Verifiering av innovationer med kund är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) som kan:

  • uppvisa en tydlig kundnytta
  • uppvisa god affärspotential
  • bidra till ett fossilfritt, flexibelt och/eller effektivt energisystem
  • visa goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning
  • bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och/eller ökade exportintäkter.

Projektet ska genomföras tillsammans med en kravställande kund. Maximalt stödbelopp per projekt är 3 miljoner kronor. För aktiviteter som rör test och utveckling av lösningen ges högst 45 procent bidrag. Aktiviteter för arbete med affärsutveckling, IP och inköp av innovationsrådgivningstjänster kan ges upp till 100 procent bidrag. För detaljerad information om villkoren för stöd se den fullständiga utlysningstexten. 

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och lösningar som på olika sätt kan bidra till att minska energianvändningen.

Projektet ska huvudsakligen bestå av experimentell utveckling och lösningen ska vid projektstart ha uppnått lägst RL 4 och högst RL 8 för att kunna beviljas stöd (se länk i ”Mer information” för mer information om RL-nivåer). Vilket innebär en mognadsgrad från och med:

  • RL 4: Lösningen bekräftad i lab. Småskaliga prototyper konstruerade i lab finns. Även konceptets relation till andra system har bestämts.

till och med:

  • RL 8: Systemet komplett, bekräftat och färdigutvecklat. Funktionen har verifierats i förväntade driftsförhållanden.

Vem kan söka?

Energimyndigheten välkomnar ansökningar från små och medelstora företag.

Företag och kund i projekt där man tillsammans testar/verifierar/validerar och utvecklar en innovation kan söka stöd.  

Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor” och underlag som bekräftar den kravställande kundens engagemang och intresse i projektet. Högst en ansökan per sökande företag. 

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i september 2022. Projektet kan starta tidigast 15 november 2022.

Om programmet hållbar affärsutveckling

Programmet Hållbar affärsutveckling har som syfte att verka för att nya, innovativa produkter och tjänster inom energiområdet kommersialiseras och därmed bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem.

Mer information om programmet Hållbar affärsutveckling

Observera att ytterligare en utlysning är öppen inom programmet.

Utlysning Vill ni utveckla er affärsidé?

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger. Kontakta oss gärna på utlysningens e-postadress om du har frågor.

Du kan också kontakta en av de ansvariga handläggarna nedan.

OBS! Har du påbörjat din ansökan i Mina sidor under maj kan en tidigare bugg ha drabbat din ansökan. Buggen påverkade summeringen i tabellerna i ansökan. Se instruktion för hur du tar dig runt buggen i dokumentet ”Korrigering av felaktiga summor i ansökningsformuläret” som finns under rubriken ”Mer information”.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet