Vill ni utveckla er affärsidé?

Sök bidrag för att utveckla er innovation som har ett affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem.

Sista dag för ansökan 2022-06-08 23:59
Utlysta medel Cirka 10 miljoner kronor

Innovationer i tidig fas kan få stöd

Utlysningen ”Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus” är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) som exempelvis kan:

  • Uppvisa potentiell kundnytta samt affärspotential.
  • Bidra till ett fossilfritt, flexibelt och/eller effektivt energisystem.
  • Bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och/eller ökade exportintäkter.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med 100 procent av stödgrundade kostnader, dock maximalt 500 000 kronor per projekt.

Projektet får påbörjas tidigast den 1 november 2022 och senast den 1 februari 2023 samt pågå i högst 12 månader.

Innovationen i projektet ska ha en mognadsgrad (Readiness Level) från RL2 till RL5 vid projektstart. Vilket innebär en mognadsgrad från och med:

  • RL 2: Lösning finns formulerad. Grundläggande principer studeras. Både koncept och applikationer finns definierade

till och med

  • RL 5: Lösningen validerad i relevant miljö. Lösningen är testad i verklighetsliknande förhållanden. Systemets livskraft är verifierad.

Vem kan söka?

  • Små och medelstora företag med driftställe i Sverige
  • Universitet och högskolor
  • Forskningsinstitut

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i september 2022.  Projektet kan starta tidigast 1 november 2022.

Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor”. Intyg om stöd av mindre betydelse ska bifogas för företag äldre än fem år.

Utlysningen är en del av programmet Hållbar Affärsutveckling

Programmet Hållbar affärsutveckling har som syfte att verka för att nya, innovativa produkter och tjänster inom energiområdet kommersialiseras och därmed bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem.

Mer information om programmet Hållbar affärsutveckling (energimyndigheten.se)

Observera att ytterligare en utlysning är öppen inom programmet.

Utlysning Vill ni testa och utveckla er lösning med kund

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger. Kontakta oss gärna på utlysningens e-postadress om du har frågor.

Du kan också kontakta en av de ansvariga handläggarna nedan.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet