Ändrade rutiner och beteende sparar energi och pengar

Verkstadsföretaget Bäckströms Mekaniska har efter en energikartläggning sänkt sin energianvändning med tio procent. Åtgärderna omfattar tekniska förändringar, som en ny industriport och justering av ventilation och luftvärmning. En utmaning har också varit att förändra rutiner i verksamheten.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Bäckströms Mekaniska har verkstäder i Hofors och Borlänge och är underleverantör till stålindustrin. Bolaget har ett hundratal anställda och en omsättning på drygt 100 miljoner kronor. Deras största kunder är Sandvik, Ovako och SSAB.

År 2011 gjorde Bäckströms Mekaniska en energikartläggning av sin verksamhet.

– Vi förstod ju att onödigt mycket energi försvann på flera olika ställen. Energikartläggningen gav oss en mer detaljerad bild. Efter den har vi genomfört en rad åtgärder och sparat omkring tio procent av vår totala energianvändning, säger VD Börje Andersson.

Kartläggningen utfördes av en extern konsultfirma och kostnaden minskades genom en energikartläggningscheck från Energimyndigheten.

– Det är bra med statligt stöd för sådana här insatser, men stödet var inte anledningen till att vi gjorde kartläggningen. Vi ville helt enkelt sänka våra energikostnader, säger Börje Andersson.

Ny utrustning och nytt tankesätt

En del av åtgärderna har handlat om att byta ut utrustning. Den stora industriporten var gammal och otät och släppte in mycket kyla. Nu är den ersatt av en ny port som är tätare och håller värmen bättre.

– Den nya porten är dessutom mycket snabbare, vilket innebär att den är öppen kortare tid. När det är 20 minusgrader ute gör det stor skillnad, säger Börje Andersson.

Andra tekniska förändringar är att justera luftvärmning och ventilation. Besparingarna inkluderar också att införa nya rutiner i verksamheten. Att ändra beteenden är en betydligt större utmaning än att ersätta gammal utrustning med ny. Det kräver att man kan mobilisera medarbetarna och göra dem medvetna om betydelsen av att spara energi.

– För somliga medarbetare har det varit svårt att ändra vanor. Vi har kommit långt, men är inte klara med det arbetet än. En stor förändring är att vi håller maskiner avstängda när de inte är bemannade. Tidigare har de startats när arbetsdagen börjar och stått på till kvällen. Vi har också nya rutiner för kompressorer, som numera ska vara avstängda nattetid. Dessutom har vi minskat läckaget från kompressorerna, vilket också är betydelsefullt, förklarar Börje Andersson.

Besparingarna blir stora och arbetet fortsätter

Bäckströms Mekaniska har även behovsanpassat sin belysning vilket betyder att ljuset inte står på i onödan i utrymmen där ingen befinner sig.

– Många små förbättringar ger en rejäl vinst. Sammantaget är det stora pengar det handlar om. Vi räknar med att spara runt 240 000 kilowattimmar på ett år, vilket motsvarar tio procent av hela vår energianvändning. I kronor räknat är det en besparing på uppskattningsvis 115 000 kronor. Det ska sättas i relation till de investeringar som vi gjort på cirka 500 000 kronor. Återbetalningstiden blir därmed drygt fyra år, säger Börje Andersson.

Till det ska läggas värdet av nya installationer, som industriporten.

– Den betalar sig själv på tre år i lägre energikostnader, men kommer att ha en betydligt längre livslängd än så, säger Börje Andersson.

Han ser inte de genomförda åtgärderna som slutpunkten för företagets energibesparingar.

– Arbetet är bara påbörjat. Vi kommer att fortsätta att förändra rutiner i verksamheten där vi ser att det kan ge betydande vinster, säger han.

Resultat

Resultat