Energibesparing kunde göras på energislukande råttor

Konfektyrfabriken Aroma tillverkar geléråttor. Men att förvandla en flytande massa till färdiga råttor kräver stora mängder ånga och värme. En kartläggning av energianvändningen visade att det går att spara över en halv miljon kronor i energikostnader.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Konfektyrfabriken Aroma ligger i Skarpnäck i södra Stockholm och tillverkar geléråttor. För att den flytande godismassan ska formas och stelna till aptitliga råttor, krävs både kyla, värme och ånga. Företaget har sett över hela sitt energiflöde med stöd från Energimyndigheten.

– Vi planerar investeringar på drygt 200 000 kronor och beräknar att energikostnaderna ska kunna minska med en halv miljon kronor om året. Innan energikartläggningen inleddes misstänkte vi att kylprocessen var den största energiboven. Men mätningarna visade att de största besparingarna fanns i momenten när geleråttorna värms, stelnar och torkas med hjälp av ånga, säger Aromas enhetschef Jonas Holmgren.

Mer arbete med energieffektivisering kvarstår

Genom att optimera tider och temperaturer för torkning ska elanvändningen kunna minskas med en halv miljon kilowattimmar (kWh) per år. Elnotan minskar då med nästan lika många kronor. De investeringar som behöver göras i torkningsprocessen har en återbetalningstid på ungefär en månad.

Sammanlagt beräknas Aroma kunna minska sin elanvändning med nära 800 000 kWh genom de åtgärder som ingick i energikartläggningen. Minskningen motsvarar ungefär en fjärdedel av företagets totala energianvändning.

Besparingen är fördelad på ånga, värme, tryckluft och belysning, i nämnd storleksordning.

Tryckluften används för kraftöverföring, till exempel när formarna öppnas och stängs.

– När detta är genomfört finns fortfarande fler besparingar kvar att göra. Vi har till exempel ännu inte tittat över kylprocesserna, det moment som från början misstänktes vara den största energitjuven. Och vi ser att det fortfarande finns förluster när produktionen står stilla under nätter och helger, eller när vi kör med lågt kapacitetsutnyttjande. Vid låg produktion går det åt 2,5 gånger så mycket el per geleråtta, jämfört med när driften går för fullt, säger Jonas Holmgren.

Utomstående ögon gav ny inblick

Aroma har anlitat en extern expert för sin energikartläggning och långsiktiga energioptimering. Konsulten har moment för moment gått igenom produktionens energianvändning. Produktionsoptimering handlar om att mäta energiflöden mycket noga, identifiera förluster och hitta lösningar.

– Det är inte alltid man har tid eller kunskap att ägna sig åt energioptimering i det dagliga arbetet. En expert som kommer utifrån kan se saker som vi inte själva ser. Energikartläggningschecken på 30 000 kronor utgör en mindre del av kostnaden för att minska företagets energianvändning. Men checken kan stimulera till att ta steget över den första tröskeln, säger Jonas Holmgren.

Resultat

Resultat