Energikartläggning avslöjade systemets brister

Sunfab Hydraulics AB i Hudiksvall använder en stor mängd tryckluft i sin produktion. En energikartläggning visade var tryckluftssystemet har sina brister och var det går att effektivisera elanvändningen. Runt om i fabriken placeras nu också bildskärmar som visar aktuella energiflöden och förbrukningsnivåer, vilket ska göra personalen mer medveten och sparsam.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Sunfab grundades för snart hundra år sedan och tillverkar idag hydrauliska pumpar och motorer avsedda främst för lastbilar och arbetsfordon. Fram till 1989 var företaget känt för tillverkning av Sundins träskidor. Företaget omsätter 150 miljoner kronor, har 90 anställda och använder idag cirka tre gigawattimmar el varje år. Tryckluftssystemet är nödvändigt för produktionen och där används mycket energi. Erik Svensson, ingenjör vid Sunfab, genomförde en energikartläggning i mitten av 2011. Via Energimyndighetens hemsida fick han information om energikartläggningscheckarna.

Kartläggningen visade att tryckluftssystemet står för en stor del av elanvändningen och våra misstankar om onödiga förluster bekräftades.

– Styrelsens beslut om att genomföra energikartläggningen underlättades av bidraget. Kartläggningen visade sedan att tryckluftssystemet står för en stor del av elanvändningen och våra misstankar om onödiga förluster bekräftades. Vi anlitade en extern konsult för att upprätta en strukturerad åtgärdsplan. De viktigaste punkterna är att införa tidsstyrning istället för kontinuerlig drift och att sänka trycknivån i systemet. Istället kompenserar vi det lägre trycket med ackumulatorer ute i systemet nära användningen, säger Erik Svensson.

Ökad medvetenhet leder till sparad energi

Med en investering på 200 000 kronor minskar elanvändningen för tryckluften med cirka 150 000 kilowattimmar. Besparingen beräknas till 100 000 kronor och återbetalningstiden blir då cirka två år. En lika viktig följd av investeringar är att kvaliteten på tryckluftsförsörjningen ökar och att antalet avbrott med kostsamma produktionsbortfall minskar.

– Energikartläggningen bidrog till att hela personalen blivit engagerad i energimedvetet beteende. Vi kommer nu att sätta upp bildskärmar ute i fabriken med kontinuerlig information om aktuella energiflöden i olika delar av produktionen. Den ökade medvetenheten leder till minskat slöseri, till exempel genom att personalen släcker lyset och inte låter maskiner stå på i onödan. Investeringen för visualiseringen ska vara genomförd i början av 2013 och beräknas kosta cirka 100 000 kronor, säger Erik Svensson.

– Den summan räknar vi med att få tillbaka på kort tid, även om det kan vara svårt att mäta resultatet. Energin är också på väg in i planeringen på ett helt annat sätt nu än tidigare, till exempel när vi ska köpa nya maskiner, säger han.

Företagets övergripande målsättning är att elanvändningen ska minska med tio procent under 2012 jämfört med 2011.

– Det kommer vi sannolikt att klara, avslutar Erik Svensson.

Resultat

Resultat