Energikartläggning blev kvitto på att företaget gör rätt

Genom ett målmedvetet arbete har Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB lyckats effektivisera sin energianvändning. Vid en nyligen genomförd energikartläggning konstaterades att företaget är på rätt väg.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB är världsledande inom utveckling och produktion av lösningar för dämpning av vibrationer i motorer och dämpning av bromsljud. Företaget omsatte 2010 drygt 700 miljoner kronor och har cirka 200 anställda. Företaget har goda förutsättningar att driva sin produktion med låg energianvändning. Det har nästan nya lokaler och anställd personal vars huvuduppgift är att jaga energitjuvar. Att de är mycket framgångsrika i sin strävan att minska energinotan blev tydligt under 2011 när företaget, med stöd från Energimyndigheten, gjorde en energikartläggning.

Åtta procent av våra tillverkningskostnader kommer från energi, därför är en effektiv användning viktig för oss.

– Åtta procent av våra tillverkningskostnader kommer från energi, därför är en effektiv användning viktig för oss. Även om energikartläggningen inte pekade ut någon stor sparpotential var det intressant att ta del av resultatet. Viktigast vara att vi fick ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vi kan fortsätta att gå i samma riktning, säger Ulf Johansson som är fabrikschef på Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB.

Energikartläggning visade på effektivt energiarbete

Kartläggningen visade bland annat att företaget har varit framgångsrikt med att minimera energiförlusterna när maskinerna går på tomgång. I fabriken i Kalmar är förlusterna vid tomgångskörning under fem procent vilket är bättre än genomsnittet för branschen.

– Vi visste att vår produktion var energieffektiv men vi ville ändå låta en utomstående konsult gå igenom hela verksamheten. Förhoppningen var att en person som inte är hemmablind skulle hitta saker som vi själva har missat. Konsulten som genomförde kartläggningen hittade inte några stora energitjuvar och hans förbättringsförslag handlade därför om detaljoptimering, bland annat att företaget borde se över drifttiden för ventilation på kontoret. Istället för att ha full ventilation dygnet runt är flödet nu lägre under nätterna. Dessutom har fläktmotorerna försetts med frekvensstyrning, berättar Ulf Johansson.

– Vi fick även ett förslag om att vi skulle producera el från produktionens överskottsvärme men det visade sig vara svårt att genomföra i praktiken. Värmen går dock inte till spillo, vi använder den till att värma upp en fastighet inom området istället, säger Ulf Johansson.

Trots att Ulf Johansson inte fick några avgörande tips om hur företaget ska kunna kapa energinotan ytterligare rekommenderar han varmt andra att göra en motsvarande energikartläggning.

– Energioptimering handlar om att jaga detaljer, men den som själv går runt i samma lokaler varje dag har ibland svårt att se det uppenbara, avslutar Ulf Johansson.

Resultat

Resultat