Energikartläggning ska minska Textilias klimatutsläpp

Textilia tvättar och levererar kläder och andra textilier till sjukvården och hotellbranschen. Företagets fem tvätterier har kartlagt sin energianvändning. Vid anläggningen i Örebro ska nu tre miljoner kronor satsas för att minska energianvändningen. Återbetalningstiden beräknas blir kortare än två år.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Textilia Tvätt och Textilservice AB levererar hela och rena kläder. Den moderna hanteringen sker i datoriserade system, där en enskild läkare kan knappa in sin identitet och få ut en uppsättning kläder i rätt storlek. Sjukvården och hotellbranschen är de största kunderna. Företaget omsätter 460 miljoner kronor och har runt 400 anställda. Företaget består av fem äldre tvätterier som använder mycket energi, främst ånga och el i lokalerna och tvättprocessen.

­­­­­­– Vårt energiarbete är långsiktigt och vi har ett övergripande mål att minska utsläppen av koldioxid med 60 procent mellan 2009 och 2013. Som ett led i detta har vi genomfört en energikartläggning av samtliga fem anläggningar, säger Jonas Olaison, miljö- och kvalitetschef på Textilia.

Investeringar i värme och ventilation prioriteras

Företaget har använt sig av Energimyndighetens energikartläggningscheck. Vid kartläggningen identifierades de mest angelägna och lönsamma åtgärderna. Det visade sig bland annat att det finns stora möjligheter att spara energi vid tvätteriet i Örebro. Våren 2013 kommer det därför att göras investeringar för drygt tre miljoner kronor i Örebro. Största åtgärden blir att byta ut styr- och reglerutrustningen för värme och ventilation till en kostnad av 1,75 miljoner. Investeringen kommer att minska energianvändningen med drygt två gigawattimmar (GWh) fördelat på ånga och el, och spara närmare 1,5 miljon kronor. Återbetalningstiden på investeringen blir drygt två år. Åtgärderna innebär att Textilia kan spara ungefär en fjärdedel av sin totala energianvändning.

Värme från tvätteriet återvinns

Dessutom ska värme återvinnas både från gråvattnet i tvätteriprocessen och från kompressorerna. Företaget köper ånga till tvättmaskiner, manglar och för slutbehandling av textilier och den värme som finns kvar kan alltså återvinnas. Hela energianvändningen för el och ånga vid tvätteriet i Örebro uppgår till 14 GWh per år.

Åtgärderna 2013 beräknas spara sammanlagt 2,8 GWh, alltså 20 procent av den totala energianvändningen.

– Det är inte dåligt. Vi räknar därmed att klara vårt övergripande mål på 60 procents minskning av klimatutsläppen, vilket närmast betraktades som en utopi när vi började 2009. Att det fanns mycket energi att spara visste vi, men jag blev själv överraskad av att det gick att åstadkomma så pass mycket genom att styra, reglera och optimera flödena av värme och ånga, säger Jonas Olaison.

Nästa stora energiprojekt för Textilia blir att minska användning av fossila bränslen bland sina fordon. Idag drivs de cirka femton tunga fordonen med diesel.

– Hur vi gör till slut vet vi inte än, men vi jämför olika alternativ och följer teknikutvecklingen, säger Jonas Olaison.

Resultat

Resultat