Energikartläggningen prioriterade hotellets behov

När hotellkedjan Gepefek Hotels köpte Frostavallen Hotell & Konferens i Höör upptäcktes en rad allvarliga brister i anläggningens energi- och värmesystem. Efter en omfattande energikartläggning stod det klart att om företaget gjorde precis tvärtemot vad de hade tänkt skulle energibesparingen bli betydligt större samtidigt som kostnaden blev lägre.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Frostavallen Hotell & Konferens har 70 rum och en större konferensdel, omsättningen är 3,3 miljoner kronor och de har idag fem helårsanställda. Anläggningen ägs sedan augusti 2011 av hotellkedjan Gepefek Hotels.

– När vi tog över hotellet visste vi att det fanns en rad problem. Bland annat fungerade inte de värmepumpar som ska värma hotellet och en restaurang som det är tänkt. För att få en acceptabel värme i husen var vi tvungna att använda stora mängder olja, säger Björn Svensson som är fastighetschef på Gepefek Hotels med ansvar för Frostavallen.

Energikartläggningen gav en bättre helhetsbild

Under 2012 genomfördes en energikartläggning av hela hotellet, med stöd från Energimyndigheten. En fristående konsult fick i uppdrag att gå igenom samtliga fastigheter och därefter lämna förslag på åtgärder. Framförallt handlade dessa om att få ordning på hotellets värmesystem.

– Genom energikartläggningen fick vi snabbt en överblick över vilka investeringar som krävs för att vi ska bli mer energieffektiva men även i vilken ordning det är lämpligt att göra förändringarna. Innan kartläggningen gjordes var tanken att vi skulle börja med värmesystemet i hotellbyggnaden. Resultatet av kartläggningen visade dock att vi kan spara betydligt mer energi, och därmed pengar, om vi åtgärdar restaurangdelens värmesystem först, berättar Björn Svensson.

Frostavallen är på rätt väg

Frostavallen Hotell & Konferens genomförde direkt flera av de mindre åtgärder som konsulten föreslog. Den genomgripande förändringen av värmesystemet är fortfarande på planeringsstadiet. Enligt kartläggningen kommer en modernisering av värmepumpar inklusive ett nytt styr- och reglersystem att kosta drygt en halv miljon kronor. Energibesparingen beräknas bli 300 megawattimmar per år vilket motsvarar en årlig besparing på 244 000 kronor. Totalt beräknas Frostavallen kunna spara drygt en fjärdedel av sin energianvändning. Återbetalningstiden för investeringarna är beräknad till drygt två år.

– Eftersom vi nyligen har tagit över hotellet behöver vi lära känna byggnaderna innan vi gör de stora investeringarna men tack vara energikartläggningen har vi fått en klarare bild över vad vi bör göra, konstaterar Björn Svensson.

Enligt Björn Svensson var det viktigt som fastighetsägare att få en genomgång av all teknik. Lika avgörande är de mjuka värdena och den kunskap och medvetenhet om energi som personalen har fått tack vare energikartläggningen.

– Jag vill absolut rekommendera andra företag att göra en motsvarande genomgång. Med bra underlag är det lättare att fatta bra beslut och att genomföra dem i rätt ordning, avslutar Björn Svensson.

Resultat

Resultat