Enkla åtgärder som betalar sig på ett kvartal

Efter en energikartläggning har Tooltec AB i Trollhättan kunnat minska sina kostnader betydligt. Enkla åtgärder gav tillsammans en stor effekt. Idag använder företaget uppskattningsvis tio procent mindre energi per produktionstimme jämfört med tidigare.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Efter en energikartläggning har Tooltec AB i Trollhättan kunnat minska sina kostnader betydligt. Enkla åtgärder gav tillsammans en stor effekt. Idag använder företaget uppskattningsvis tio procent mindre energi per produktionstimme jämfört med tidigare.

Tooltec AB är ett företag med cirka 60 anställda och med en omsättning på drygt 50 miljoner kronor per år. De tillverkar avancerade verktyg och maskinkomponenter, allt från tunga delar som väger många ton ner till mycket små och komplicerade detaljer. För att kunna erbjuda denna bredd har företaget tillgång till ett femtiotal större verktygsmaskiner som alla drar stora mängder energi. Med stöd av en energikartläggningscheck från Energimyndigheten har företaget sett över hela sitt energiflöde.

– Energi är en av våra verkligt stora utgiftsposter och därför var det mycket intressant för oss att få vår energianvändning kartlagd, säger Johan Oskarsson som är kvalitets- och miljöansvarig på Tooltec AB.

Komplett genomgång av verksamheten

Arbetet med att energikartlägga företagets hela verksamhet utfördes av en utomstående konsult. Energikartläggningen visade att företaget kunde göra stora energivinster genom att förbättra de olika kringsystem som normalt finns på ett industriföretag. Det visade sig däremot vara svårt att minska energikostnaden för bearbetningsmaskinerna under deras normala användning. Kartläggningen gav betydelsefulla insikter om vikten av rätt användarbeteende, till exempel att inte lämna system på standby under nätter och helger.

– Att konsulten gick igenom hela vår verksamhet var betydelsefullt. Plötsligt blev det tydligt för oss att det fanns en rad områden där vi enkelt kan minska vår energianvändning.

Bland annat blev det uppenbart att stora mängder energi försvann till ingen nytta i tryckluftssystemet. Även belysningen visade sig vara en stor energitjuv.

– Tack vare att vi fick ett bra underlag kunde vi även hitta enkla lösningar, bland annat har vi skapat olika sektioner för tryckluften och skaffat timer för att styra belysningen mer effektivt. Det är åtgärder som dessutom var billiga vilket gjorde att vi omedelbart kunde minska våra kostnader.

Arbetsgrupp fortsätter driva frågor om energibesparing

För personalen har energikartläggningen varit viktig. Idag finns både större kunskap och ökad motivation att spara energi. Engagemanget har fångats upp i en arbetsgrupp som ska jobba aktivt med åtgärder för energibesparing.

Enligt energikartläggningen kan Tooltec AB spara totalt 574 megawattimmar per år, vilket motsvarar närmare en halv miljon kronor, genom att investera omkring 120 000 kronor. Det innebär att företaget skulle kunna minska sin energianvändning med en tredjedel och att investeringarna är återbetalda på tre månader.

– Vi har en rad olika idéer om hur vi ska kunna få ner vår energianvändning ytterligare. Erfarenheten av kartläggningen är så positiv att jag kan rekommendera andra företag att göra en motsvarande genomgång, säger Johan Oskarsson på Tooltec AB.

Resultat

Resultat