Fuji Autotechs energiåtgärder betalade sig redan första året

Efter en energikartläggning har Eskilstunaföretaget Fuji Autotech minskat sin energianvändning med en tredjedel per producerad enhet. Och ytterligare energisparande åtgärder planeras.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Fuji Autotech i Eskilstuna är underleverantör till fordonsindustrin och tillverkar styrkolonner för bland annat lastbilar och bussar. Företaget har runt 130 anställda och en försäljning på cirka 275 miljoner kronor per år. 2010 gjorde Fuji Autotech en energikartläggning av sin verksamhet med stöd från Energimyndigheten.

– Vi reagerade på att vår energianvändning inte följde med ner när produktionen minskade 2008 till följd av den snabbt försämrade konjunkturen, säger David Axberg, Maintenance manager på Fuji Autotech.

Utbildning blev startskott för energikartläggning

David Axberg deltog 2009 i en energiutbildning arrangerad av en lokal näringslivsorganisation. Inom ramen för utbildningen, och med handledning av kursledaren gjorde han en energikartläggning av Fuji Autotechs verksamhet. Med utgångspunkt i energikartläggningen har sedan ett stort antal energisparande åtgärder genomförts, vilket sänkt Fuji Autotechs energianvändning. Såväl el- som värmeanvändningen har halverats, från sammanlagt 6 000 till under 3 000 megawattimmar. En del av detta beror på andra förändringar i verksamheten. David Axberg uppskattar att energisparåtgärderna minskat elanvändningen med en tredjedel.

Åtgärderna har kostat cirka 400 000 kronor och sparar runt 1 000 megawattimmar per år, vilket innebär att de betalar sig redan under första året.

Åtgärder inom belysning och tryckluft viktiga delar

– Att effektivisera belysning har varit en viktig del. Tidigare stod det i princip tänt dygnet runt i lokalerna, nu har vi tids- och timerstyrning på all belysning. Motsvarande förändringar har också gjorts för ventilationen, berättar David Axberg.

Ett annat område där Fuji Autotech har sparat energi är i tryckluftsförsörjningen. Företaget har investerat i en ny kompressor och kostsamma läckor i systemet har tätats.

– På sikt kommer vi att kunna utöka behovsstyrningen av belysning, ventilation och kompressorer. Det innebär att ventilationen automatiskt kommer att anpassas efter användningen av vissa maskiner, och att belysningen och kompressorerna styrs via en terminal, säger David Axberg.

Maskiner stängs idag av i större utsträckning än tidigare. De som tidigare stått på dygnet runt är nu avstängda när de inte ska användas.

– När det gäller värme ligger de flesta åtgärderna fortfarande i framtiden. I det fallet kan vi inte göra så mycket på egen hand, men förhandlingar med fastighetsägaren pågår och vi tror att det går att göra viktiga besparingar även på det området i framtiden, säger David Axberg.

Fuji Autotech som mål att under 2013 spara ytterligare tio procent av sin värmeanvändning och 15 procent av sin elanvändning per producerad enhet.

Resultat

Resultat