Grönt bränsle i äppelfabriken

Tack vare en energikartläggning kunde Kiviks musteri äntligen ersätta oljepannan med en pelletspanna. Nu kommer 90 procent av bränslet till musteriet från träpellets och målet är att man ska använda pellets gjort på avfall från spannmålsodling. Investeringen på nära 9 miljoner kronor kommer att betala av sig på 2,5 år.

För 44 år sedan kämpade den äppelodlande familjen Lindberg för miljön på Österlen i filmen "Äppelkriget". Kiviks Musteri hör till dem som tagit över stafettpinnen.

När företaget nyligen fick problem med sorkangrepp på äppelodlingarna var gift inget man ens övervägde. I stället satte man upp ett antal rovfågelsholkar, för att lösa problemet den naturliga vägen. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå att Kiviks Musteris oljepanna länge utgjorde ett dåligt samvete.

– Utsläppsreningen var förstklassig, men det kändes helt fel att elda upp närmare 770 kubikmeter olja per år, berättar produktionschefen Christian Rosengren.

En energikartläggning med stöd från Energimyndigheten gjorde att man äntligen tog tag i problemet. I dag kommer 90 procent av bränslet till musteriet från träpellets. Snart även från pellets gjort på avfall från spannmålsodling. Bytet till pelletspanna sänkte både koldioxidutsläppen och utsläppen av svavel och kolföreningar rejält. Och åtgärden, som beräknas ha sparat runt 4 500 MWh per år, är lönsam: investeringen på 8,8 miljoner kronor betalar av sig på 2,5 år.

– Men tyvärr kan vi inte sluta helt med oljan än. Snabba förändringar i värmebehov vid pastöriseringen gör att pellets inte fungerar lika bra, det går alltför långsamt.

Pastöriseringen för dock det goda med sig att Kiviks Musteri slipper använda konserveringsmedel, och slipper delta i den oerhört energislukande kylkedjan.

– Men transporterna är ändå vår största klimatutmaning. Det går inga tåg hit, men på olika vis arbetar vi med att optimera logistiken.

Runt 10 procent av den svenska äppelproduktionen av 20 000 ton per år används av Kiviks Musteri. Riktigt så många äpplen kan man inte odla själva.

– Men enligt principen om spårbarhet kontrollerar vi våra underleverantörer ytterst noga, säger Christian Rosengren.

Vattnet till dryckerna renas i eget reningsverk och slammet förvandlas till biogas. Kretsloppsprincipen tas på stort allvar på Kiviks Musteri.

Kiviks musteri tillverkar bland annat äppelmust, cider och vin och grundades redan år 1935. Företaget omsatte 589 miljoner kronor under 2014 och har 152 anställda.

Text: Anders Wikberg

Program Övrigt
Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer