Små investeringar gav stora energibesparingar

Genom billiga åtgärder i ventilation, uppvärmning och belysning har bilåterförsäljaren Gösta Samuelsson Bil lyckats pressa sin energianvändning kraftigt tack vare en energikartläggning.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Gösta Samuelsson Bil har anläggningar i Gävle, Sandviken och Ludvika. Företaget är återförsäljare av Volvo, Renault och Ford. Men driver även verkstäder, servicebutiker och bensinstationer. Verksamheterna i Gävle och Sandviken där energikartläggningen genomfördes sysselsätter tillsammans runt 115 anställda och har en årsomsättning på cirka 600 miljoner kronor.

Energikartläggning en naturlig del av miljöarbetet

Hösten 2010 gjordes en energikartläggning av verksamheterna och initiativet var ett resultat av företagets miljö- och kvalitetsarbete.

– Vi är ISO-certifierade inom både miljö- och kvalitet sedan ett tiotal år. Det är när certifieringen leder till sådana här åtgärder som den känns allra mest meningsfull, berättar Gösta Samuelsson, koncernchef och delägare.

En energikartläggning gjordes av en extern konsult tillsammans med Kenneth Bodell, ansvarig för miljö- och kvalitetsfrågor på Gösta Samuelsson Bil. Från Energimyndigheten fick företaget stöd i form av en energikartläggningscheck.

Ventilation och belysning justerades

Inom ventilation hittades en rad möjliga energisparande åtgärder, som nu är genomförda.

– Vi besiktigade fläktar, värmeväxlare, pumpar och reglerutrustning och kunde konstatera att tillståndet inte var bra, berättar Kenneth Bodell.

Nu är viss utrustning rengjord, annan utbytt och ventilationen är bättre inställd. Företaget har infört tidsstyrning vilket gör att ventilationen stängs av eller går på lågvarv nattetid, samt på helger i de delar av lokalerna som inte används. Uppvärmningen har också justerats. Tidigare var temperaturen i lokalerna hög men nu finns nya termostater som håller värmen på rätt nivå: 18 grader i verkstäderna och 21 grader på kontoren.

En betydelsefull förändring är att belysningen styrs med närvarodetektorer, inte bara i alla personalutrymmen utan även i kallhallarna för begagnade bilar.

– En viktig del i arbetet är att vi har pratat med medarbetarna om vikten av att inte slösa med energin. Ett exempel är att inte låta verkstadsporten stå öppen när man går iväg för att hämta en bil. Vi håller för övrigt på att byta ut ett antal av portarna till nya med bättre funktion. De nya går snabbare, och måste inte hissas ända upp om man inte behöver hela höjden, säger Kenneth Bodell.

Investeringarna betalar sig snabbt

Företaget räknar med att spara totalt omkring 240 000 kilowattimmar per år i anläggningen i Sandviken och ännu lite mer i Gävle.

Besparingarna märks framför allt inom uppvärmningen där energibehovet minskat med 25 procent. I pengar räknat motsvarar det besparingar på sammanlagt runt 200 000 kronor per år på de två verksamhetsorterna.

Flera av investeringarna beräknas ha återbetalningstider som är kortare än ett år.

– Åtgärderna har inte kostat några stora pengar, så det blir rätt korta avskrivningstider. Många av åtgärderna har dessutom karaktären av underhåll. Det är utrustning som snart skulle ha bytts ut ändå; vi gjorde det bara lite tidigare, säger Gösta Samuelsson.

Nu går arbetet med att spara energi vidare med ytterligare åtgärder i Gävle och Sandviken och med en energikartläggning av verksamheten i Ludvika.

Resultat

Resultat