Smågrisar får tak för att behålla värmen och spara energi

Smågrisar behöver upp till 27 graders värme under sin första levnadsvecka medan suggor trivs bäst när temperaturen är strax under 20 grader. Annelövsgrisen AB i västra Skåne genomförde en energikartläggning som visade att ett tak över smågrisboxarna beräknas spara 210 000 kilowattimmar per år.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Lantbruksföretaget Annelövsgrisen har 950 suggor och producerar 23 000 smågrisar om året. Vid 70 dagars ålder säljs grisarna vidare till andra anläggningar för slaktgrisproduktion. Företaget omsätter cirka 15 miljoner kronor och har sju heltidsanställda. Till driften går det åt en miljon kilowattimmar (kWh) per år. I slutet av 2010 genomfördes en energikartläggning med hjälp av en konsult, och stöd av Energimyndighetens energikartläggningscheck. Utan checken hade kartläggningen troligen aldrig genomförts.

– Värmelamporna till smågrisarna drar en femtedel av hela vår energianvändning. Det var också där vi misstänkte att de största förlusterna fanns, och att vi skulle kunna hitta en lösning. Att hålla 25-27 grader i vissa delar av stallet, och 18-20 grader i andra delar, kräver både värme och ventilation som i många fall motarbetar varandra, säger Kent Nilsson, verksamhetsledare och delägare i Annelövsgrisen AB.

Lägre tak ger lägre kostnader

Största delen av elanvändningen på en miljon kilowattimmar är värme, ventilation och belysning, men även utfodring och gödselhantering drar mycket energi. Kartläggningen visade att en investering i ett tak över smågrisboxarna minskar energiförlusterna med 210 000 kWh per år. Genom mindre energibehov för värmelamporna och mindre behov av ventilation för att sänka temperaturen hos suggorna.

Kostnaden beräknades till 300 000 kronor och den årliga besparingen skulle bli 168 000 kronor, med 2010 års elpriser. Vilket innebär en återbetalningstid på 1,8 år.

– Konjunkturen har inte varit den bästa för fläsk- och smågrisproduktion, men vår avsikt är att genomföra investeringen under 2013. Det finns olika varianter på lösningar. En komplikation är att ett lågt tak försvårar arbetsförhållanden och minskar synfältet för övervakning. Men vi kommer att hitta en lösning, säger Kent Nilsson.

Helhetsgrepp för minskad energianvändning

Tidigare har företaget investerat i värmepumpar för återvinning av värme från gödselbrunnen. I samband med energikartläggningen utbildades personalen också i ecodriving för traktorer. Utbildningen kostade 2 000 kronor, och medvetenheten om hur man kör mjukt och energisnålt beräknas spara diesel för 1 300 kronor om året. Sammantaget innebär de genomförda och planerade åtgärderna att Annelövsgrisen sparar drygt 20 procent av sin totala energianvändning.

– Utöver den planerade investeringen i tak över smågrisarna finns för närvarande inga riktigt stora åtgärder kvar där vi kan spara energi. Det handlar mer om vardaglig drift och att investera i energisnål utrustning när vi ändå ska köpa nytt. Det är svårt att återvinna värme från ventilationen då det är väldigt stora påfrestningar med damm och smuts i fläktarna, och det mesta av utrustningen måste vara i drift dygnet runt utan avbrott, säger Kent Nilsson.

 

Resultat

Resultat