Smartare energianvändning kan spara 750 000 kronor om året för Attacus

För att undvika ökade kostnader ville företagskoncernen Attacus se över sin energianvändning. Detta genomfördes genom en energikartläggning med stöd från Energimyndigheten. Resultatet från kartläggningen visade att Attacus kunde minska sin energianvändning med ungefär en femtedel.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Attacus är en av de större företagskoncernerna i Jämtlands län. Koncernen består av åtta företag med cirka 470 anställda och en årsomsättning på omkring 700 miljoner kronor.

Under 2012 påbörjade Attacus ett arbete med att se över sin energianvändning. En energikartläggning genomfördes av ett konsultföretag, med stöd från Energimyndigheten. Kartläggningen genomfördes i fyra av koncernens företag: Fastigheter, Jämtlandshus, Power och SCF Betong. De rymmer olika typer av verksamheter, alltifrån bostäder till industri. Gemensamt för företagen är deras höga energikostnad.

– Vår kostnad för el, fjärrvärme och eldningsolja i de här företagen uppgick under 2011 till cirka 4,2 miljoner kronor. Energikostnaderna har ökat i takt med energipriserna och vi kände att det var dags att se över vår energisituation, berättar Per Nilsson, VD för Attacus Invest AB.

Noggranna mätningar gav resultat

Konsultföretaget gjorde mätningar på belysning, ventilations- och värmesystem och tittade bl.a. på skicket på väggar och portar. Resultaten av energikartläggningen presenterades tillsammans med en lista över lämpliga och kostnadseffektiva åtgärder. Åtgärder som berörde allt från sänkning av temperaturer, förändrade drifttider för ventilation och större investeringar som byte av belysning.

De energikartläggningar vi genomfört visade att vi kan minska energianvändningen med ungefär en femtedel.

– De energikartläggningar vi genomfört visade att vi kan minska energianvändningen med ungefär en femtedel. En del handlar om ändrade rutiner och en del åtgärder kräver investeringar. Överlag handlar det om åtgärder med god avkastning och vi har därför redan börjat genomföra några föreslagna åtgärder, fortsätter Per Nilsson.

Energikartläggning lönar sig i längden

De föreslagna åtgärderna skulle minska företagens energianvändning med cirka 20 procent, vilket skulle innebära en årlig besparing på omkring 750 000 kronor. Den beräknade investeringskostnaden för åtgärderna är 2,7 miljoner kronor och skulle alltså tjänas in på ungefär 3,5 år.

– Resultatet av energikartläggningarna kommer att utgöra ett beslutsunderlag när vi ska utforma en energiplan med syfte att effektivisera företagens energianvändning. En del åtgärder har vi redan påbörjat. Den här potentialen att minska sitt företags energianvändning finns förmodligen hos andra och vi vill gärna vara ett gott exempel för dem. I slutändan handlar det ju om att frigöra resurser som kan användas för att utveckla och stärka företagens ekonomi samtidigt som vi minskar klimatpåverkan, avslutar Per.

Resultat

Resultat